H.M. Konungens tal vid invigningen av Botniabanan och rese-centrum Umeå Östra

Umeå

(Det talade ordet gäller)

Kära Umeåbor,

Idag skall Botniabanan invigas. Det är en ny järnväg som går längs delar av Norrlandskusten. Den stora satsningen på Botniabanan är viktig för Umeå, för Sverige och för Europa.

När den stora järnvägsutbyggnaden skedde under andra halvan av 1800-talet var de stora naturtillgångarna i norra Sverige en viktig drivkraft. Stambanan till Övre Norrland blev klar år 1892. Här fanns skogen, malmen och mineralerna.

Till stambanan byggdes det tvärbanor och min farfars farfar, Oscar II, invigde tvärbanan mellan Vännäs och Umeå år 1896. Det är mer än 100 år sedan. Och det är med stor glädje jag idag inviger en av de största järnvägssatsningar som har genomförts i Sverige, efter de stora utbyggnaderna som skedde under 1800-talet och början av 1900-talet.

Då, som nu, bidrog järnvägen till ett effektivt utnyttjande av de stora naturresurser som finns här i norra Europa. Här finns stora tillgångar på skog, malm och mineraler. Järnvägen erbjuder effektiva transporter av råvaror, men också av förädlade produkter. Tillkomsten av en ny järnväg har stor betydelse för effektiva godstransporter.

Jag nämnde godstransporterna, men det är värt att påminna om hur järnvägen påverkar hur människor kan leva och bo idag. Mönstren ändras, att bo på en ort och arbeta på en annan är inte ovanligt i dagens samhälle. Botniabanan gör det möjligt att arbetspendla trots långa avstånd. Det finns en stark förhoppning och tro att Botniabanan ska bli framgångsrik och bidra till en positiv utveckling av regionen.

En attraktiv region fungerar som en plattform för en spännande utveckling av nya sektorer. Det blir en positiv utvecklingsspiral.

Botniabanan går från Ångermanälven till Umeå och förbinder de fyra kustkommunerna. Den bildar också en effektiv länk mellan Ådalsbanan och norra stambanan och på så sätt får Botniabanan stor betydelse i ett vidare perspektiv.

Med dessa ord vill jag önska lycka till med förhoppning om att Botniabanan ska bidra till att utveckla regionen. Jag förklarar härmed Botniabanan och resecentrum Umeå Östra för invigda.