H.M. Konungens middagstal på Residenset i Umeå med anledning av invigningen av Botniabanan

Umeå

(Det talade ordet gäller)

Fru Statsråd,
Ärade landshövdingar,
Mina damer och herrar,

Det är inte varje dag en ny järnväg invigs.

Det är närmare bestämt mer än 70 år sedan ett järnvägsbygge av Botniabanans storlek stod klar i Sverige. Det var Inlandsbanan och den var färdig 1937.

Under andra hälften av 1800-talet när den stora utbyggnaden av järnvägen i Sverige genomfördes var min farfars farfar, Oscar II, kung. Det var säkert bråda dagar för Honom med alla invigningar. Idag när jag kunde sitta på samma stol som Oscar II använde vid sina invigningar kände jag att den var välanvänd.

Att bygga järnväg är långsiktigt. Det finns många aspekter på järnvägstransporter som hör framtiden till. Det är hållbart och miljövänligt. Dessutom är det ett trevligt sätt att resa på, något vi idag fått uppleva.

Och som vi har hört de olika kommunerna berätta om under dagen så innebär också Botniabanan stora utvecklingsmöjligheter för regionen.

Det har varit en mycket lärorik och inspirerande dag att åka med det rullande invigningståget utmed banan. Med dessa ord vill jag tacka landshövdingarna för värdskapet i sina respektive län.

Jag vill också speciellt tacka Botniabanan AB som tillsammans med de fyra kommunerna arrangerat denna givande dag.

Låt mig utbringa en skål!