H.M. Konungens tal vid Karolinska Institutets 200-års-jubileum

Stadshuset, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Fru Rektor för Karolinska Institutet,
Mina damer och herrar,

Vi har ikväll samlats för att celebrera och uppmärksamma en mycket pigg och vital jubilar som har nått den aktningsvärda åldern av 200 år, nämligen Karolinska Institutet.

När min anfader Karl XIV Johan, kom till Sverige från Frankrike för 200 år sedan fick han på nära håll vara med och uppleva de 34 första, spännande åren av Karolinska Institutets uppbyggnad.

Karl XIV Johan fick möta några av den tidens mest framgångsrika vetenskapsmän i Sverige, som till exempel Berzelius och Hagströmer, och se hur de bröt ny mark och skapade ett nytt lärosäte. Teoretisk och praktisk utbildning anpassades till den tidens krav. Dock inte alltid utan strid med andra universitet.

Nu kan vi se hur Karolinska Institutet har utvecklats i sitt uppdrag att, genom forskning och utbildning, bidra till att förbättra människors hälsa. Institutet har dessutom producerat fem svenska Nobelpristagare och utvecklats till att bli ett av världens, absolut ledande, medicinska universitet.

I våras var jag på besök i Kina tillsammans med bland andra Karolinska Institutets rektor och ledande företrädare för svenskt näringsliv. Det var både glädjande och inspirerande att se vilket förtroende Karolinska Institutet har internationellt.

I Sverige och Stockholm är Karolinska Institutet drivande i ett samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet som benämns Science för Life Lab Stockholm. Det är den hittills största svenska forskningsinsatsen på bioteknikområdet, med fokus på kartläggning av människans proteiner.

Karolinska Institutets valspråk är att bidra till att förbättra människors hälsa, både i vårt land och i resten av världen. Och jag är hoppfull om att den spetsforskning som institutets forskare nu bedriver inom flera viktiga medicinska områden, inom en snar framtid kan bidra till att rädda människors liv och bidra till ökad livskvalitet. Kanske kan det också leda till att vi får fler svenska Nobelpris i fysiologi eller medicin?

Det är med stor glädje och stolthet som jag i dag, som beskyddare av Karolinska Institutets 200-årsjubileum, vill tillönska Er mina varmaste välgångsönskningar - nu och för framtiden.

Låt oss förenas i ett fyrfaldigt leve för jubilaren – Karolinska Institutet. Det leve!

Till toppen