H.K.H. Kronprinsessans tal vid invigningen av minnesmonument

Ramlösa Brunnspark

(Det talade ordet gäller)

Ers Kungliga Höghet,
Herr Landshövding,
Ärade gäster,
Kära Skåningar!

Jag vill särskilt vända mig till dem av er som kom till Ramlösa Hälsobrunn som flyktingar, eller arbetade här i flyktingmottagningen. Ni är levande påminnelser för oss alla om vikten av att vi minns och lär av vår historia.

Det monument vi nu avtäckt –"Bortom Vågorna" – vittnar om historiska skeenden för Sverige och för min familj där greve Folke Bernadotte, sonson till kung Oscar II, kom att ha en avgörande betydelse.

Folke Bernadotte var sedan 1943 vice ordförande för Röda Korset i Sverige. Han ledde den aktion med stort stöd från norsk och dansk sida som är känd under namnet "Vita bussarna".

Det är för mig en stark upplevelse att idag ha färdats här i Ramlösa Brunnspark i en av dessa bussar. Vi skall emellertid inte enbart hedra och minnas vår historia utan även tillämpa våra historiska erfarenheter i våra liv. Detta gäller i samhällsarbete och i det globala sammanhang där vi är en oskiljaktig del.

Det är därför med stor glädje jag tackade ja till inbjudan från Region Skåne, att tillsammans med Kronprins Haakon närvara här i Skåne och delta i arrangemangen i Ramlösa och på Humanitetens Hus i Malmö.

Tack till er alla som kommit hit i dag!