H.M. Konungens tacktal vid jubileumsbankett i Stockholms stadshus med anledning av Hemvärnet 70 år

Stadshuset, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Kära 70-årsfirare!

Att hemvärnet är ett modernt och väl fungerande krigsförband har jag fått bevis på idag under mitt besök vid insatsövningen. Jag har träffat många duktiga och motiverade hemvärns soldater som löser sina uppgifter på ett bra sätt.

Hemvärnets uppgifter att bevaka och skydda och i fredstid kunna stödja samhället vid svåra påfrestningar kan inte nog värderas!

Betydelsen av våra hemvärnsförband är stor idag och minst lika stor i framtiden.

Ni ska veta att jag och min familj känner oss extra trygga när hemvärnet bevakar slotten. Jag vill rikta ett stort tack till de musikkårer jag mött under dagen och som även förgyller denna kväll. Hemvärnets musikkårer kan vi vara stolta över.

Ett varmt tack också till de 12 hemvärnsveteraner som jag fick tillfälle att träffa tidigare idag, och då dela ut 70 tjänsteårs-tecken till. Vilken fantastisk uthållighet dessa män har uppvisat.

Rikshemvärnchefen,
Jag vill till dig rikta ett varmt tack för en intressant dag och en mycket välsmakande middag.

Lycka till med hemvärnets fortsatta utveckling, jag kommer med stort intresse följa Er.

Tack för en bra dag!

Skål!