H.M. Konungens öppningsanförande vid seminariet Värdebaserat Ledarskap

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Ladies and Gentlemen,

Welcome to the Royal Palace!
I address all our foreign guests who have travelled far to join this conference.

I am very happy that our guests of honor, Mr. Kofi Annan, as well as Mr. Luc Panissod, Secretary General of the World Organization of the Scout Movement in Geneva, are here today. This is our tenth seminar on value based leadership. We have gathered to discuss the issue of young leadership and to promote value based leadership. We are really pleased that you are here to share your experience in a global context. I know that you all are able to contribute to our discussions on how to support young leaders of tomorrow.

Stockholms slott är unikt, inte bara därför att det varit mitt hem. Här har jag vuxit upp och bott med min familj. Det är också unikt, för att det är ett "levande slott" med många administrativa funktioner och förvaltningsenheter i kombination med museifunktionen. Här arbetar många personer dagligen. Våra utländska gäster bor också här när de gästar oss officiellt. Slottet har i alla tider varit en plats för kulturellt utbyte. Varje år besöks slottet av hundratusentals turister.

Detta är alltså det tionde året i rad som min stiftelse tillsammans med Scouterna arrangerar ledarskapsseminarium. Jag vill tro att de samtal vi har fört här genom åren kan bidra till att världen blir lite bättre.

Stiftelsen "Ungt Ledarskap", som är min 60-årsgåva från svenska folket och näringslivet, lyfter fram unga ledare som utmärkt sig. Ledare som utövar sitt ledarskap på goda värdegrunder.

Tre unga ledare har också i år blivit stipendiater. Dessa stipendiater kommer ni strax att få bekanta er med.

Årets seminarium handlar om värdebaserat ledarskap i ett globalt perspektiv. Vi lever idag i ett globalt samhälle. Våra vänner och kontakter finns i hela världen. Vi rör oss ständigt mellan länder med olika kulturer, klimat och religioner. Varje dygn startar 25 000 flighter bara i Europa, om inte naturen och vulkanerna vill annorlunda.

Utvecklingen har gått fort, och det ledarskap vi tillämpar idag kan inte utgå från samma referensramar som gårdagens ledarskap. I en föränderlig värld med globala och lokala utmaningar sätts ledarskap på prov. Det globala påverkar det lokala och vice versa, och det behöver både dagens och morgondagens ledare förstå.

Scoutrörelsen har betytt mycket för mig under min uppväxt. I Scouterna har ledarskapet alltid utgått från goda värdegrunder. Alla människor är lika mycket värda, och det finns ingen avbytarbänk. Samtliga har en plats i laget. Värdegrunden är densamma oavsett om sammanhanget är globalt eller lokalt, men referensramarna skiljer sig åt.

I Scouterna tränas unga att ta ansvar för sig själva, för andra och för det gemensamma. Vi har som ledare och vuxna en viktig roll i att stötta och att föregå med gott exempel. Unga behöver både förebilder och mentorer.

Jag vill uppmana alla som är här att bidra till våra diskussioner idag. Se och uppmärksamma därefter unga ledare som finns runt er i vardagen. Jag ber er också utöva och sprida gott värdebaserat ledarskap. På så vis bygger vi tillsammans framtiden.

Nu är det dags att börja dagens seminarium!

Välkomna, Jenny Östergren och Albert Klintberg, som ska guida oss genom dagens seminarium!