H.M. Konungens tacktal vid Travellers Clubs årssammankomst

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,
Kära resvänner,

Ikväll har vi fått lyssna till Christer Fuglesang. Christer har tagit oss långt utanför vår vardagsmiljö. Det var både intressant och tankeväckande. Vi har blivit delaktiga i att utforska rymden. Det ger oss nya perspektiv. Vart är vetenskap, forskning och teknologi på väg? Finns det några gränser för vår kapacitet?Vetenskap och teknik har nått oanade höjder. Radio, telefoni, television är några framsteg på senare tid.

Men ett område har länge varit ouppnåeligt. Önskan att flyga och utforska rymden har följt oss genom århundradena.

Den som bröt genom vallen, efter hunden Lajka, var ryssen Gagarin som åkte ut i rymden 1961. Armstrong från USA var först att landa på månen 1969. Många människors drömmar om rymdfärder förverkligades då.

Men det är inte enbart forskning och teknik som ligger bakom sådana framgångar. Det krävs också människor, som bokstavligt talat, genomför flygningar och vidgar gränserna med livet som insats.

Till den gruppen hör Christer Fuglesang. Det har varit intressant att få följa med honom på resorna. Inte minst imponerande var hans aktiviteter utanför rymdkapseln. Jag har förstått att Christer tillbringat omkring 30 timmar ute i världsrymden, fäst med enbart en kabel till moderskeppet.

Att se jorden från rymden ger oss ett möjligt framtidsperspektiv. Vi ser en ömtålig, utsatt planet, med konflikter, våld, svält och miljöförstörelse. Då är meningsfull internationell samverkan nödvändig för att motverka problemen innan det är för sent.

Men jag är optimist. Jag tror på människans inneboende vilja att utveckla till det bättre. Då är forskning och utbildning viktiga delar för att lösa problem. Rymdteknik har visat goda exempel. Därför behövs satsningar på utbildningsväsendet, från grundskola till universitet och forskning.

Det är därför glädjande att konstatera att Travellers Club drar sitt strå till stacken genom de forskningsstipendier man har instiftat.

Med dessa ord vill jag utbringa en skål för Travellers Club. Jag vill tacka för en trevlig kväll och god mat. Jag gissar att den här måltiden skiljer sig mycket från Christer Fuglesangs vacuumförpackade rymdportioner.

Lycka till med 100-årsjubiléet!

Till toppen