H.K.H. Kronprinsessans tal vid invigningen av Norra Djurgårdsstaden Innovation

(Det talade ordet gäller)

Finansborgarrådet Nordin, mina damer och herrar,

Klimat, miljö och urbanisering är några av de största frågorna i vår samtid. Allt fler brottas med uppgiften att bygga hållbara städer och stadsdelar.

För femton år sedan var Stockholm med och instiftade världens första nationalstadspark – Kungliga Nationalstadsparken. Nu tar man ytterligare ett steg för att markera sin ambition att ligga i täten när det gäller att finna lösningar för framtidens urbana samhällsutveckling.

Under mina resor har jag sett och upplevt stadsmiljöer med avsevärd miljöpåverkan och stora utmaningar för hållbar utveckling i storstad. Tillsammans behöver vi göra allt vi kan för att utveckla ett samhälle som är hållbart och där vi undviker problemen redan från början.

Vi kan utveckla teknik, samt anpassa vår livsstil till att bli mer långsiktigt hållbar. För detta behövs många nya tankar och idéer som leder till innovativa framtidslösningar. I dessa sammanhang har jag vid flera tillfällen fått frågor kring Hammarby Sjöstad och den kretsloppsmodell som tillämpas där.

Det är glädjande att notera det intresse som finns internationellt av konceptet Symbio City och Stockholms arbete med dessa frågor. Detta arbete inkluderar många viktiga överväganden, i fallet Norra Djurgårdsstaden bl a att nödvändiga hänsyn tas till Kungliga Nationalstadsparken och dess unika värden.

Jag hoppas att Norra Djurgårdsstaden Innovation blir ett centrum för att utveckla de nya idéerna och lösningarna för framtiden. Detta är viktigt för Norra Djurgårdsstaden, Stockholm som helhet och för andra städer i Sverige och utomlands.

Därför är det en glädje för mig att förklara Norra Djurgårdsstaden Innovation invigd!