H.M. Drottningens tal vid invigningen av Vårdboende Bernadotte

Uppsala

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Jag uppskattar mycket att vara här idag och kunna besöka "Vårdboende Bernadotte". Som ni säkert vet är jag djupt engagerad i frågor som rör bland annat äldre människor, därför kändes det angeläget att komma hit idag.

En av de viktigaste frågorna, inte bara i Uppsala, utan också i Sverige och övriga västvärlden, är hur samhället möter och hanterar behoven från äldre människor. De flesta av oss kommer i kontakt med äldre, antingen genom egna åldrande föräldrar, eller andra i vår omgivning. Vid möten med gamla människor är det lätt att förstå att de ofta har andra behov än övriga vårdtagande grupper.

För en god omvårdnad, med hög livskvalitet, är det värdefullt att vårdpersonal förstår de särskilda behoven från äldre patientgrupper och har kunskap samt kompetens till åtgärd.

Jag blev glad när jag fick veta att Uppsala kommun har utbildat 10 undersköterskor till Silviasystrar och att ytterligare 20 undersköterskor nu genomgår en specialistutbildning i demensvård.

Som närstående till en gammal människa är det tryggt och värdefullt att veta att personalen på boendet har utbildning och kunskap om demensfrågor. Det kan många gånger vara svårt att se en anhörig förändras och bli en annan människa än den hon var förr. Det är lätt att känna sig hjälplös i en sådan situation. Då är det ett stort stöd att ha personal att tala med, som är insatt i och har erfarenhet av åldringsvård. Det är viktigt att kunna ge god vård och omsorg till gamla människor och samtidigt kunna stödja deras familjer och anhöriga. Det är också viktigt för vårdpersonalen att ta del av den information som de anhöriga har att ge.

Jag vill passa på att tacka alla er som arbetar här. Ni gör ett mycket värdefullt arbete, som också Kungen uttryckte det i sitt jultal.

Med dessa ord vill jag önska er lycka till och förklarar "Vårdboende Bernadotte" för invigt!