H.K.H. Kronprinsessans tal vid återinvigningen av Rådhuset

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

I dag högtidlighåller vi inledningen av ytterligare ett kapitel i Stockholms tingsrätts månghundraåriga historia.
Jag minns dramatiken under natten den 5 juni förra året då brandkåren kämpade med branden i Stockholms Rådhus. Mycket förstördes, men byggnaden räddades.

Efter att ombyggnad och renovering till slut gått i mål kan nu tingsrätten åter samlas i det rådhus som ursprungligen stod färdigt 1915. Denna byggnad, som betecknas som ett av den svenska nationalromantikens mästerverk, har i dag tillförts moderna och ändamålsenliga lokaler samtidigt som dess speciella karaktär har bevarats.

Det är särskilt roligt att få återinviga Rådhuset i dag, då det var min farfars farfar, kung Gustav V och prinsarna Carl och Eugen som förrättade invigningen 1915.

Jag gratulerar er till den omfattande ombyggnationen, och vill samtidigt önska tingsrättens anställda lycka till i det viktiga arbete ni utför.

Härmed förklarar jag Rådhuset återinvigt.

Tack!