H.M. Konungens tal vid konstverksceremonin på Hanaholmen

Esbo, Finland

(Det talade ordet gäller)

Fru President,
Excellenser,
Mina damer och herrar,

Under hela det här året, det så kallade "Märkesåret", uppmärksammar både Sverige och Finland de omvälvande och stora förändringarna som skedde på 1800-talet i Norden, och även i Europa. Många seminarier och utställningar arrangeras för att levandegöra minnet och vår gemensamma historia.

I år, då vi minns att det var 200 år sedan våra länder delades, har jag haft glädjen att besöka Finland flera gånger. Märkesåret har inneburit en unik möjlighet att återupptäcka vår gemensamma historia. Vänskapen och banden till Finland har alltid varit starka.

De goda relationerna mellan Sverige och Finland visar sig ofta inom just konst och kultur. Våra goda relationer är en garanti för att vi ska bygga samhällen där människor kan leva ett gott och människovärdigt liv. Men idag kan man väl säga att vänskapsbanden är huggna i sten.

Märkesåret har lett till många nya initiativ och samarbete över gränserna. Hanaholmens roll i detta arbete är viktig. 1975 var jag här och invigde vårt gemensamma kulturcentrum. Den gången avtäckte jag den stora reliefen Växelverkan där inne.

Idag är det en stor glädje att vara med om denna invigning, där jag kan se två verk, två konstnärer, och två länder förenas just här på Hanaholmen.