H.K.H. Kronprinsessans tal vid öppnande av Hjärnans dag

Uppsala

(Det talade ordet gäller)

Herr Ordförande, Mina Damer och Herrar,

Hjärnan och dess sjukdomar är ett viktigt forskningsområde.

Många av oss berörs, då mer än var tredje svensk någon gång i livet drabbas av en hjärnsjukdom - såsom stroke, demens, migrän, depression eller beroende.

Varje år föds det cirka 100 000 barn i Sverige och mer än 12 % av dem har en diagnos om hjärnskada eller funktionsnedsättning i hjärnan. Forskningen om hjärnan är en förutsättning för att vi ska få fram nya effektiva läkemedel och behandlingar.

Hjärnfonden arbetar för att finansiera och möjliggöra forskning om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Med ökad kunskap kan fler människor få rätt diagnos och bättre förutsättningar att leva ett värdigt liv.

Förra årets Hjärnans Dag var otroligt lärorik och givande och jag ser fram emot dagens intressanta föredrag.

Med dessa ord förklarar jag Hjärnans dag 2009 öppnad.

Tack!