H.M. Konungens tal på Chemrec i Piteå

Piteå

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding,
Herr kommunalråd,
Mina damer och herrar,

Utmaningarna som vi står inför när det gäller miljö och klimat har aldrig varit större. Detta har sagts många gånger och tål att upprepas.

I juni i år samlade jag mitt 9:e Royal Colloquium i Bönhamn. Ett 20-tal forskare från hela världen träffades för att under fyra dagar diskutera klimat- och miljöfrågor. Ett av flera teman på miljö- och energiområdet var framtidens energisystem. Man konstaterade att det kommer att krävas mycket stora satsningar på forskning. Men mötesdeltagarna diskuterade framför allt svårigheterna att gå från kunskap och analys till aktiv handling.

Det är därför glädjande att idag kunna konstatera att Sverige ligger i framkant för att utveckla ett nytt bränsle. En ny teknik som baseras på förnyelsebar råvara kan komma att minska miljöpåverkan från tunga transporter. På så sätt kan utsläppen av koldioxid minska radikalt.

Det verkar naturligt att världens första pilotanläggning av den här sorten byggs i Norrbotten. Länet är rikt på råvaror och Piteå är en ledande skogsindustristad.

Förhoppningsvis är detta början på utvecklingen av en ny viktig industrigren. Tekniken baseras på svensk skogsråvara med stor möjlighet till export.

Förutsättningen för att den här utvecklingen ska bli framgångsrik är som alltid att det finns ett bra samarbete. Det är avgörande att hela produktionskedjan från skogsarbete till rätt fordon fungerar. Pilotprojektet här i Piteå är ett bra exempel på när samarbete mellan forskare, industri och samhälle leder till framgång. Vi vet ofta i teorin att det är rätt väg att gå, men det gäller att omsätta i praktiken också.

BioDME-piloten är ett utmärkt exempel på gott samarbete över gränserna. Jag ber att få gratulera till ett framgångsrikt arbete och önskar lycka till!