H.K.H. Kronprinsessans tal vid invigningen av Carl Malmsten Center för Träteknik

(Det talade ordet gäller)

Mina Damer och Herrar
Bästa lärare och elever

Dagens rundvandring i skolans lokaler har varit mycket lärorik och intressant och det är glädjande att se såväl lärares som elevers engagemang för utbildningen och Er stolthet över de nya lokalerna.

Jag har sett prov på uppfinningsrikedom och nyskapande, vilket bådar gott inför framtiden för svensk design och möbeltillverkning.

Ett utmärkt exempel på fantastiskt skapande i Carl Malmstens anda är det fina skrivbord jag fick på min 30-års dag. Ett gediget handverk med väl uttänkt personlig design som representerar Er grundfilosofi "hand och tanke i skapande samverkan" på ett utmärkt sätt.

Det kommer att göra sig fint i mitt och Daniels hem på Haga Slott.

Att låta sin kreativa sida få utlopp där objektet förmedlar en sinnesstämning samtidigt som man skapar något vackert o användbart är personligt tillfredsställande.

Med en stark vilja och tro på sin egen förmåga finns det ingen bortre gräns för skapandet.

Med dessa ord önskar jag Er lycka till och förklarar härmed Carls Malmstens Centrum för Träteknik och Design för öppet.