H.M. Konungens tal vid invigningen av Kosterhavets nationalpark

Strömstad

(Det talade ordet gäller)

Herr statsråd,
Herr landshövding,
Fru generaldirektör,
Kära naturvänner,

För hundra år sedan fick Sverige sina första nationalparker. Idag är det glädjande för mig att få inviga Sveriges första nationalpark under havsytan.

I Sverige är nationalparker en symbol för svensk natur när den är som allra finast. I nationalparkerna gäller naturens villkor och vi människor är välkomna som gäster. Nationalparkerna i Sverige representerar något som vi alla har tillgång till. Det är något som vi ska vara stolta över. De bevaras för oss som lever nu, men också för lång tid framåt för kommande generationer.

Kosterhavets nationalpark har kommit till genom ett lokalt samarbete, där yrkesfiskare, lokala företagare, samhällsföreningar och kommunerna har deltagit aktivt. Nu ser vi resultatet. Det är en stor nationalpark i havet där de biologiska värdena ska bevaras och skötas för framtiden.

Kosterhavets nationalpark är unik genom att det bor många människor helt omslutna av parken. Det ställer också stora krav på förvaltningen av parken. Människor ska kunna leva i samklang med naturen, leva av vad naturen ger, såväl fisk och skaldjur som rekreation och turism. Nationalparken blir en symbol för bevarande och utveckling i samklang. Det gläder mig att dessa ledord har varit styrande för genomförandet av Kosterhavets nationalpark.

Men en ny nationalpark förpliktigar. Naturvärdena ska visas upp. Besökarna ska få se vad som finns när de kommer på besök. Det är därför glädjande att man planerar att bygga ett naturrum här på Koster där alla de biologiska och kulturhistoriska värdena kan visas upp.

Det gläder mig särskilt att också få vara med när
Hans Kungliga Höghet Kronprinsen av Norge i eftermiddag ska inviga den norska nationalparken Yttre Hvaler.

När jag nu öppnar Kosterhavets nationalpark genom att ringa i den här skeppsklockan vill jag samtidigt passa på att önska er lycka till.

Härmed förklarar jag Kosterhavets nationalpark invigd.