H.M. Konungens tal vid lunch i i Tammerfors rådhus

Helsingfors, Finland

(Det talade ordet gäller)

Fru President,
Doktor Arajärvi,
Stadsdirektören,
Kära vänner i Finland och Sverige,

Det är alltid en stor glädje för Drottningen och mig att få besöka Finland och Tammerfors. Det finns inget annat land, där vi avlagt så många statsbesök, och många övriga visiter genom åren. Gemensamt för alla dessa besök är att vi alltid fått ett mycket varmt mottagande.

Den här gången besöker vi Finland med anledning av Märkesåret 1809. Vi uppmärksammar att det är 200 år sedan det dåvarande riket delades.

Intresset för Märkesåret har varit stort i Sverige. Institutioner och föreningar runt om i landet har varit aktiva. Det har ordnats utställningar, seminarier, konserter och teaterföreställningar. Vi har tydligt kunnat se hur nära och täta banden mellan Sverige och Finland är.

Jag hoppas också att intresset för vår historia kommer att bestå även när Märkesåret är slut. Det finns många händelser som talar för det. I maj i år höll den finländska och den svenska regeringen sitt första gemensamma möte någonsin i Tavastehus. Vid det historiska tillfället enades man om att fördjupa samarbetet när det gäller forskning och utveckling. Mötesdeltagarna var eniga om att bättre använda befintliga resurser för våra länders bästa.

Här i Tammerfors finns redan flera institutioner som har ett omfattande samarbete med Sverige. Det finns även en rad svenska företag representerade här. De kontakterna underlättas förstås av att man kan flyga direkt mellan Tammerfors och Stockholm.

Därför hoppas jag att vi kan vara överens om att det var ett klokt beslut kung Gustav III fattade då han lät grunda Tammerfors den 1 oktober 1779. Vi kan också vara glada över att Tammerfors sedan dess utvecklats till en framstående och dynamisk stad.

Med dessa ord vill Drottningen och jag tacka för den varma gästfrihet som vi har mött idag. Jag föreslår att vi utbringar en skål för de utmärkta relationerna mellan Finland och Sverige.

Skål!