H.M. Konungens tal vid lunch i Åbo slott

Finland

(Det talade ordet gäller)

Fru President,
Doktor Arajärvi,
Stadsdirektör,
Kära vänner i Finland och Sverige,

Det känns naturligt att inleda det här officiella besöket med anledning av Märkesåret 1809, här på Åbo slott. Ingen annan byggnad i Finland påminner så tydligt om vår 600 år långa gemensamma historia.

200 år har förflutit sedan våra länder gick skilda vägar. Idag kan vi dock glädja oss åt att vi har närmare relationer än någonsin. Numera rör det sig dessutom om relationer mellan jämbördiga parter. Märkesåret verkar också bli det år, då de redan täta relationerna blir ännu tätare.

Även banden mellan Åbo och Sverige är mycket starka, inte minst tack vare den intensiva färjetrafiken. Inom akademiska kretsar finns ett omfattande samarbete mellan kollegor. Dessutom finns flera svenska företag representerade i just Åbo. För många här går vägen ut i världen via Sverige och Stockholm. Och intresset är ömsesidigt. Idag är Åbo en dynamisk stad, med bland annat framstående forskning inom bioteknik och en betydande varvsindustri.

Precis som vid tidigare besök i staden, har vi även idag fått ett mycket varmt mottagande. Det var fantastiskt att se alla människor vid Aura åns stränder som samlats för att ta emot oss.

För oss, Drottningen och mig, ligger Finland särskilt varmt om hjärtat. Det finns inget annat land vi har avlagt så många statsbesök i, jag fyra stycken och Drottningen tre.
Till de besöken kommer många andra visiter. Åbo är numera en bekant stad för oss och det är alltid lika trevligt att komma hit.

Med dessa ord vill Drottningen och jag tacka för det varma mottagandet och för fin gästfrihet som har visats oss. Vi vill passa på att önska "Lycka till" i förberedelserna inför Kulturhuvudstadsåret 2011. Jag föreslår att vi tillsammans höjer en skål för vänskapen mellan Finland och Sverige.

Skål!