H.M. Drottningens tal vid invigningen av den taktila kartan i Ratan

Robertsfors

(Det talade ordet gäller)

Statsråd,
Ärade landshövdingar,
Ärade finländska och svenska gäster,

Det är en stor glädje för mig att besöka Ratans by i Robertsfors kommun. Ratan har en unik kulturhistorisk miljö.

Vårt besök här i Västerbotten och Norrbotten uppmärksammar 200-årsminnet av separationen mellan Sverige och Finland. Men det finns också ett annat 200-årsminne. Det är minnet av Louis Braille. Han skapade punktskriften, ett skriftspråk för synskadade över hela världen. Louis Braille blev genom en olyckshändelse själv blind vid unga år. Hans skriftspråk används än idag och har hjälpt och förenat många människor runt om i världen.

Detta unika kartprojekt, en taktil karta över Ratan, är ett exempel på hur modern kulturvård arbetar idag. Den taktila kartan är en kartbild som är gjuten med hus, former och punktskrift. På det sättet kan även synskadade se och känna landskapet.

Ofta är det genom utställningar och skrifter vi får kunskap om olika kulturmiljöer i Sverige. Men även kartor kan berätta en historia. Kartor är så mycket mer än bara vägvisare.

Jag vill gratulera till ett fint kartprojekt och förklarar härmed visningen av den taktila kartan i Ratans by för invigd.