H.M. Konungens tal vid Svenskt-Ekonomiskt Forum

Marstrand

(Det talade ordet gäller)

Bästa seminariedeltagare,
Mina damer och herrar,

Vi möts här i Marstrand för att diskutera den svenska ekonomins utveckling. Att vi möts just på denna ort är intressant. I Marstrand har ekonomisk uppgång följts av nedgång på grund av de gränser som naturen har satt, närmare bestämt tillgången på sill. Det är en intressant reflektion i dessa tider när naturen, och klimatförändringar, sätter nya gränser för ekonomin.

Men Marstrand har också varit en föregångare inom den globala handeln. Gustav III gav Marstrand privilegiet att vara en frihamn, en så kallad Porto Franco. Marstrand blev därmed en viktig hamn för handeln mellan Europa och Amerika. Men frihamnen skapade också möjlighet till invandring. Marstrand var tidigt exempel på ett samhälle med kulturell och religiös mångfald. Bland annat etablerades en av Skandinaviens första synagogor här.

Igår diskuterades här vikten av att ta tillvara på den mångfald som finns i vårt samhälle. Drivkraften och viljan att skapa nytt är stor. Svenskar vill starta företag och testa nya idéer. Vi har outnyttjade resurser på många håll.
För att lyckas bygga något nytt ställs det krav på ledaren. Ska vi kunna förverkliga våra idéer behöver vi ledare som ser individen. Vi behöver ledare som tror på att olikhet och mångfald är en tillgång och inte en svaghet.

I min egenskap av Hedersordförande i World Scout Foundation möter jag många unga ledare i Sverige och världen. Dessa ungdomar drivs av en vilja att bidra till en bättre värld. De vill rädda klimatet. De vill hjälpa kamrater att få en meningsfull sysselsättning och skapa en tro på framtiden.

Men jag undrar hur bra vi vuxna är på att uppmuntra denna vilja hos ungdomarna? Vi som är lite äldre behöver ge yngre möjlighet att träda fram. Samtidigt får vi vuxna inte försvinna, vi måste finnas med i bakgrunden och visa vårt stöd. Unga måste få pröva och göra misstag, men de ska veta att vuxna finns med och inte överger dem. Barn och unga gör som vi vuxna gör, inte vad vi säger till dem att göra. Det vet alla med erfarenhet av barn.

De här dagarna har globala frågor, ekologi och ekonomi diskuterats. I grunden handlar det om värderingar och ansvarstagande. Vårt sätt att förhålla oss till varandra och naturen är avgörande för att vi ska få behålla en frisk natur - och därmed uthållig ekonomi.

Jag vill tacka Svenskt Ekonomisk Forum för intressanta dagar. Forumet är en viktig opolitisk mötesplats för näringsliv, politiska företrädare, scouterna och andra ideella organisationer. Här kan vi lägga grunden till ett bestående engagemang - och handling - som säkerställer ett hållbart samhälle med god välfärd i Sverige och i världen. Tack!