H.M. Konungens tal på Eskilstuna konstmuseum

Eskilstuna

(Det talade ordet gäller)

Herr ambassadör,
Herr landshövding,
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden,
Chefen för konstmuseet,
Mina damer och herrar,

I år uppmärksammar Sverige och Finland Märkesåret 1809, det år då Sverige och Finland gick skilda vägar efter 600 år av riksgemenskap. Märkesåret uppmärksammar oss på händelserna i början av 1800-talet och hur de har format utvecklingen av vår nation till att vara det land vi är idag.
Trots att det är 200 år sedan länderna delades i två separata nationer är samhörigheten fortfarande stor.

Utställningen om svensk och finsk samtidskonst här på Eskilstuna konstmuseum tydliggör gemenskapen mellan länderna genom måleri och skulptur. De goda relationerna mellan våra länder märks ofta genom nätverk inom just konst och kultur, men också genom goda handelsförbindelser. Många av de svensk-finska institutionerna har sin upprinnelse i händelserna som skedde i början av 1800-talet.

Det är min förhoppning att den här utställningen ytterligare ska stärka samhörigheten mellan våra länders folk och fördjupa besökarnas kunskap om Sveriges och Finlands långa gemensamma historia.

Jag vill lyckönska till en intressant utställning här i Eskilstuna, och förklarar härmed utställningen öppnad!