H.M. Konungens tal vid statsbanketten i Rom

Rom, Italien

(Det talade ordet gäller)

Herr President,
Excellenser,
Mina damer och herrar,

Tack, herr President, för Era varma välkomstord!

Det är en stor glädje för Drottningen och mig att nu avlägga vårt andra statsbesök i Italien. Vi har fortfarande många glada och inspirerande minnen från det förra besöket för 18 år sedan, liksom från flera privata besök i ert land, bland annat i sällskap med Royal Technology Mission till norra Italien 2003, senare samma år invigningen av Drottning Kristina-utställningen och de Olympiska vinterspelen i Turin 2006.

Den största förändringen sedan vårt förra statsbesök är att Sverige nu är medlem av den Europeiska Unionen. Detta är något som haft djupgående betydelse för relationerna mellan våra länder.

Intresset för Ert land, herr President, har dock i århundraden varit mycket stort i Sverige. Den italienska kulturen, landskapet, köket, klimatet och inte minst den stora gästfriheten är några av förklaringarna till detta. Varje år besöker uppåt en halv miljon svenskar Italien och ungefär 10 000 är bosatta här.

Min familj har många kopplingar till Italien.

Karl XIV Johan, den Bernadotteska ättens anfader, var Prins av Ponte Corvo.

Min farfars mor, Drottning Victoria, vistades långa perioder i Italien. Hon lät uppföra slottet Solliden på Öland, som nu är mitt och min familjs sommarresidens, inspirerad av arkitekturen från Villa San Michele på Capri.

Min farfar, Kung Gustaf VI Adolf var en sann vän av Italien. Under en följd av år deltog han i arkeologiska utgrävningar på många håll i Ert land och var med och bildade svenska Rom-institutet i Villa Borghese. Vid ett besök på institutet tidigare idag såg jag hur man i ett svensk-italienskt forskningsprojekt om Via Tiburtina använder IT-teknik för arkeologiska studier.

Svenskar har sökt sig till Italien sedan länge. För mer än 600 år sedan kom Den Heliga Birgitta hit. Vi påminns om hennes närvaro genom Birgittiner-klostret på Piazza Farnese. Ungefär 300 år senare kom Drottning Kristina att på många sätt prägla romerskt kulturliv. Hon lärde oss också mycket om Italien genom sina skrifter och brev. Kung Gustaf III:s tillbringade ett drygt år i Italien på 1780-talet och kom genom sina djupa kunskaper om italiensk konst, arkitektur, trädgårdskonst och vad som idag skulle kallas möbeldesign att påverka Sverige. Drottningen och jag njuter dagligen av detta rika kulturarv både i Stockholms slott och i vår bostad Drottningholms slott.

Även under det senaste århundradet har många av Sveriges främsta författare, vetenskapsmän, konstnärer samt industrimän tagit starka intryck från sina vistelser här. Men de som mest bidragit till svenskarnas intresse för Italien är nog de fotbollsspelare som gjort succé här – från den legendariska innertrion "Gre-No-Li" alltså Gunnar Gren, Gunnar Nordahl och Nils Liedholm i Milan på 1950-talet, till dagens Zlatan Ibrahimovic och Olof Mellberg.

Italienska konstnärer, industrimän och arbetare har på motsvarande sätt sökt sig till Sverige och på olika sätt främjat utvecklingen av vårt land. Tusentals specialiserade arbetare från Italien bidrog sålunda till att bygga upp efterkrigstidens välfärd i Sverige.

Herr President,
Alfred Nobel, Nobelprisets upphovsman, skrev statuterna till priset i Villa Nobel i San Remo. Hittills har tjugo framstående italienare tilldelats detta prestigefyllda pris för sina insatser inom litteratur, medicin, fysik, ekonomi, kemi och för freden. Det gläder mig särskilt att se professor Rita Levi-Montalcini bland oss här ikväll.

I år är det hundra år sedan den store visionären, vetenskapsmannen och praktikern Guglielmo Marconi fick Nobelpriset och Drottningen och jag ser fram emot vårt besök på Villa Marconi utanför Bologna på fredag.

Herr President,
Handeln mellan våra länder uppgår idag sammantaget till ungefär 7 miljarder euro, vilket gör Italien till en av Sveriges viktigaste handelspartners. De svenska investeringarna i Italien är omfattande. Svenska företag här sysselsätter åtskilliga tiotusentals personer.

Samverkan mellan regering, forskningsinstitutioner och näringsliv i våra länder är av central betydelse. Jag är övertygad om att konferensen imorgon - "Växa med Innovation och Forskning" - där italienska och svenska forskningsministrar, vetenskapsmän och näringslivsrepresentanter deltar, skall bidra till att föra samarbetet framåt.

Herr President,
Sverige och Italien verkar sida vid sida inom den Europeiska Unionen.

Idag står dock EU inför stora utmaningar: den ekonomiska och finansiella krisen, klimatförändringen, genomförandet av EU:s nya fördrag, den fortsatta utvidgningen av EU, samverkan med EU:s grannregioner, invandringen till och inom EU samt unionen som global aktör. Sveriges och Italiens samarbete i dessa frågor får särskild aktualitet inför det stundande svenska ordförandeskapet.

I övermorgon skall Drottningen och jag närvara vid en konferens på Bolognas universitet om "EU och framtida utmaningar". Förhoppningsvis kan denna konferens bidra till att belysa dessa centrala frågeställningar för vår gemensamma framtid, men också till att främja det italiensk-svenska samarbetet för att stärka EU.

Inom ramen för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik samarbetar Sverige och Italien för att främja freden. Våra soldater, poliser och andra civila fredsarbetare verkar idag sida vid sida i Kosovo, olika delar av Afrika och i Afghanistan. Våra två länders starka stöd till att ge de olika staterna på Balkan ett tydligt EU-perspektiv och där säkra en regional stabilitet har också fört oss närmare. Detta gäller även vår gemensamma önskan att stödja EU:s utvidgningsprocess beträffande Turkiet.

Den internationella finansiella krisen har drabbat samtliga länder inom unionen. Våra båda länder med sina internationellt integrerade ekonomier berörs i hög grad och måste söka samarbete även på detta område.

Herr President,
Det gläder Drottningen och mig att Sveriges och Italiens gemensamma intresse och engagemang för barnens välfärd kommer att uppmärksammas i olika sammanhang under vårt besök. Vi är imponerade av det italienska samhällets sociala kultur som visar barnen ett sådant starkt och naturligt intresse. Barnen är inte bara föremål för vår vård och omsorg utan är också egna individer som måste få utvecklas för att bidra till en bättre värld för vår gemensamma framtid.

Herr President,
Jag hoppas att detta besök skall bidra till att ytterligare förstärka och fördjupa de långvariga och nära förbindelserna och det mycket goda samarbetet mellan Italien och Sverige. För Er, Herr President och Er familj, för det italienska folket liksom för vänskapen mellan våra två länder vill jag därför föreslå att vi alla nu gemensamt utbringar en skål!

Skål!