H.M. Konungens tal vid besöket i Sandvikens kommun

Sandviken

(Det talade ordet gäller)

Tack Sandviken och tack till er Sandvikenbor. Det har varit många spännande möten för Drottningen och mig här idag. Jag upplever att vi har mött en ung och stolt stad som skapats och än idag skapas av modiga människor som vågar och vill.

Vi började eftermiddagen i Högbo bruk där grunden till den unga staden Sandviken och det framgångsrika företaget Sandvik skapades av entreprenörsanda i kombination med en internationell närvaro i form av ett engelskt patent och duktiga hantverkare från när och fjärran.

Idag förstår jag att Högbo bruk är en upplevelse för såväl er Sandvikenbor som besökare från när och fjärran. Vi fick en fantastisk lunch på Högbo Brukshotell och Drottningen besökte därefter parfymföretaget Björk & Berries. Båda dessa miljöer speglar än idag kärnan i samhällets utveckling — drivande entreprenörer som vågar och vill med intryck från världen alltid närvarande.

Vårt möte med Sandvik AB och eleverna på Göranssonska skolan önskar jag att ni alla kunnat ta del av. Det är i tider av global lågkonjunktur lätt att glömma de styrkor som finns, och som ni har tillgång till här i Sandviken. Med Sandvikens tro på framtiden och dess satsningar på forskning och kompetensutveckling gör att ni har alla förutsättningar för framtiden.

Slutligen är det en mäktig upplevelse att få komma in här i arenan tillsammans med er och se exempel på vad drivkraften och viljan hos människor kan skapa.

Tack för en härlig upplevelse och lycka till i framtiden!