H.M. Drottningens tal vid invigning av hörselhabiliteringens nya lokaler

Rosenlunds sjukhus, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Jag är mycket glad att få vara med och inviga hörselhabiliteringens nya lokaler här på Rosenlunds sjukhus.

Hörselhabilitering är viktigt för att ge hörselskadade, tinnitusdrabbade och döva barn bästa möjliga förutsättningar för att delta i samhället. De här barnen ska känna sig trygga i sin kommunikation bland annat genom att utveckla tal- och teckenspråk.

Men det är också värdefullt att utifrån barnens behov planera insatser tillsammans med barnet, familjen och deras nätverk så att de kan leva ett så normalt liv som möjligt.

Dagens invigning innebär att verksamheten för hörselhabilitering nu är samlad på ett ställe, i funktionsanpassade lokaler här på Rosenlund. Det är positivt för barnen och deras familjer att inte behöva möta olika personal och rutiner, beroende på var de gör sitt besök. Det är också viktigt att alla barn får samma möjlighet till stöd och samtal genom en samlad professionell medarbetargrupp med hög kompetens.

Låt oss hoppas att Rosenlunds sjukhus blir en positiv förebild för hörselhabilitering i Sverige.

Med dessa ord förklarar jag hörselhabiliterings nya lokaler invigda.

Tack.