H.M. Konungens tal i Essunga kommun

Nossebro

(Det talade ordet gäller)

Herr Landshövding,
Kommunfullmäktiges ordförande,
Kära Essungabor och hitresta,

Det är roligt för Drottningen och mig att besöka Essunga kommun och Nossebro. Vi är glada att få delta i kommunens 25-års jubileum.

Essunga är en av Sveriges mindre kommuner. Att vara en liten kommun har många fördelar. En fördel är närheten mellan invånarna och beslutsfattarna, vilket gör att demokratin hålls levande. Genom närheten kan kreativa och meningsfulla möten skapas mellan människor, så att idéer kan förverkligas.

Det aktiva föreningslivet i kommunen, med engagerade medlemmar, är också viktigt för att skapa en dialog mellan invånarna.

Dessutom kännetecknas kommunen av en levande landsbygd. Jämfört med många andra bygder, har det inte varit någon stor utvandring härifrån. Människor har alltid trivts här i bygden. Bra levnadsvillkor och goda jordar har varit kännetecken för området - både förr och nu. Det visar den långa och fascinerande historien med arkeologiska fynd sedan flera årtusenden. Intressanta fornlämningar som till exempel "hällkistan Jättestugan" och "silverskatten" i Bäreberg är bevis på det.

I nutid skapas goda levnadsvillkor genom ett aktivt företagsliv med bra näringsklimat. Det ger människor hopp och tro inför framtiden.

Det verkar vara trevligt att bo här i Essunga. Men en kommun kan inte leva utan sina invånare. Det är ni, alla, som gör Essunga trivsamt och bra att bo i. Vikten av lokalt engagemang och medborgarinflytande är avgörande för trivsel och harmoni. Samarbete är nödvändigt för att nå dit. Ni verkar ha lyckats med det. Jag kan bara gratulera till det och uppmana er att fortsätta arbeta tillsammans för ert eget och ert samhälles bästa.

Drottningen och jag vill idag gratulera till kommunens 25 år och önska Essunga kommun och dess invånare lycka till även i fortsättningen.

Tack!

Jag föreslår att vi utbringar ett fyrfaldigt leve för Essunga kommun.
Leve den!