H.M. Konungens tal till president Jusjtjenko

Kiev, Ukraina

(Det talade ordet gäller)

Herr President,

Tack för Era välkomstord! Det är för Drottningen och mig en stor glädje att få göra ett fyra dagar långt statsbesök i Ukraina. En historisk omvandling har skett sedan vårt förra besök i Kiev år 1978. Under en svår och krävande tid har betydande framsteg gjorts. Ukraina har blivit en oberoende stat och intagit sin plats i världssamfundet. Sverige stöder fullt ut Ukrainas strävan att på rättsstatens grund föra den ekonomiska och politiska reformprocessen vidare. Vi välkomnar Ukrainas närmande till det övriga Europa.

De redan mycket goda förbindelserna mellan Sverige och Ukraina kan stärkas ytterligare. Det är angeläget att utveckla våra länders samarbete inom handel och industri. En mycket representativ näringslivsdelegation följer därför med mig på statsbesöket. Drottningen och fru Jusjtjenko delar ett starkt engagemang för barn och ungas välfärd. Detta återspeglas i det intressanta besöksprogrammet. Vi ser alla fram emot många nya intryck av dagens Ukraina.

Mer än 1000 år tillbaka i tiden seglade svenska vikingar på Dnjepr till Kiev som utvecklats till ett av Europas viktigaste centra för handel och kultur. Kontakterna var mycket täta och Kievfursten Jaroslav den Vise gifte sig med den svenske konungen Olofs dotter Ingegärd. Tillsammans fick de flera barn som ytterligare stärkte kontakterna mellan Kiev och övriga Europa.

Slaget vid Poltava den 27 juni år 1709 är ett datum att minnas. Den dagen förintades en hel svensk armé - för de inblandade en enorm mänsklig tragedi. För oss svenskar är Poltava en historisk händelse i raden av händelser som format vårt land. Då vi nästa år uppmärksammar 300- årsminnet av Poltava ger det oss en möjlighet att betona vikten av fred, försoning och samarbete i denna del av Europa.

I Ukraina lever människor av många olika folkslag. I Cherson-länet ligger byn Zmyivka där det bor ukrainska medborgare som sedan 200 år tillbaka ännu idag bevarar sitt svenska språk och svenska traditioner. Drottningen och jag ser mycket fram emot att besöka denna ort och därmed också öka vår förståelse för de villkor under vilka Ukrainas stora landsbygdsbefolkning lever. I samma län finns en av de mest betydelsefulla svenska investeringarna i Ukraina — livsmedelsindustrin "Chumak" som också blir en anhalt under vårt besök.

Jag ser goda möjligheter till utökat ekonomiskt samarbete mellan våra länder. Många svenska företag finns på plats. Flera stora projekt diskuteras. Det är min förhoppning att Ukraina kommer att visa öppenhet och bereda svenska företag goda arbetsvillkor. Jag är stolt över mitt lands rykte som modern teknologi- och industrination kopplat med ett utvecklat miljötänkande.

Miljövård är ett område som ligger mig personligen varmt om hjärtat och där Sverige har kunskap och expertis att dela med sig av.

Rättsstatens principer och medborgarnas insyn och delaktighet i politiken är grundbultar i en modern demokrati. I det ukrainska folkets strävan att bygga en tillvaro på denna grund står Sverige som en pålitlig partner. Ukrainas vilja att närmare samarbeta med den Europeiska Unionen, och på sikt även bli medlem, är också ett tydligt uttryck för önskan om full delaktighet i den värdegemenskap som är grunden för det europeiska samarbetet.

Ukraina är ett europeiskt land och som ni vet, Herr President, ger mitt lands regering sitt fulla stöd till Ukrainas integration med EU. Vi vill från svensk sida bistå på vägen framåt. Färden kan behöva ske i etapper och kräva många svåra beslut. Men målet som hägrar är väl värt att kämpa mot. EU har visat sig vara en stark kraft för demokrati, stabilitet och välfärd i världen.

Ukraina har också givits allt större prioritet i Sveriges utvecklingssamarbete. När vi avvecklat samarbete på annat håll har vi höjt ambitionen för ert land. Utvecklingssamarbetet är nu inriktat på insatser som underlättar den krävande process som närmandet till EU innebär.

Det är min förhoppning att detta besök skall bidra till att ytterligare främja relationerna mellan våra länder. På min och Drottningens, liksom hela vår delegations vägnar, önskar jag därför utbringa en skål för Er herr President, för Er hälsa och välgång, liksom för Er familj och för hela Ukrainas folk.

Budmo — Skål!