H.M. Konungens tal i Storuman

Storuman

(Det talade ordet gäller)

Fru landshövding,
Mina damer och herrar,

Det är glädjande att vara tillbaka här i Storuman.

När jag var på Eriksgata genom Västerbottens län 1976 besökte jag orten. Då skulle jag inviga en spånskivefabrik. Den här gången gäller besöket energiproduktion.

Det är ibland lätt att tro att naturens resurser är oändliga. Fenomen som global uppvärmning och energikriser har dock visat att så inte är fallet. Det blir mer och mer uppenbart att vi måste tänka långsiktigt och ta hänsyn till vad vi lämnar efter oss till nästkommande generationer.

Det krävs både nationella och internationella insatser för att klara av att rädda vår miljö. I Sverige ligger vi i frontlinjen vad det gäller forskning inom energiområdet. En avgörande fråga är skapandet av förnyelsebara energikällor. Där spelar biobränsle en viktig roll för att nå en hållbar utveckling.

Här i Storuman lyckas man utnyttja lokala råvaror på bästa möjliga sätt genom en världsunik metod och har under våren satt en viktig källa för framtidens energi i drift.

Med anledning av detta har vi samlats här idag för att markera en tydlig riktning mot ett hållbart samhälle.

Härmed förklarar jag Storuman bioenergikombinat invigd!