H.M. Konungens tal på Stenhammardagen

Stenhammar

(Det talade ordet gäller)

Välkomna till ytterligare en Stenhammarsdag, den tredje i raden som vi här på Stenhammar har nöjet att arrangera tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet SLU.

Vi noterar med glädje att intresset att delta står sig över åren.

Sedan vi sågs här för ett år sedan har besättningen ökat med 110 djur varav ca 50 moderdjur upp till 220 och ca 50 kalvar och kvigor upp till ett antal av 200. Vi hoppas alltså på 220 kalvningar kommande höst och nästa vår. Full produktion, vilket bör vara ca 300 årskalvar, kommer förhoppningsvis att inträffa 2010.

Vi har både sålt och köpt tjurar på Gismestad. De köpta är av rasen Simmental och Angus. Förutom genom auktion på Gismestad har intresse funnits från hela Sverige att köpa kalvar av oss för avel.

Ett 60-tal dikalvar har efter avvänjning sålts till Ejmunds gård på Gotland för slutuppfödning och slakt. Köttet har visat sig hålla mycket hög kvalitet och därför haft god efterfrågan.

Byggnadsmässigt har vi under det gångna året byggt en ny gödselbrunn på andra sidan åsen söder om oss. I stället för att transportera gödseln dit med tankvagn pumpas den de 800 metrarna, vilket innebär en betydande miljövinst.

Vi har också byggt ett nytt skärmtak utanför den gamla ladugården där vi för närvarande håller ett 10-tal kvarvarande ettårstjurar.

Arealmässigt består gården som bekant för de flesta av er av 530 ha åker och bete. 330 ha är bete varav 200 ha natur och 130 ha åkerbete. På resten, 200 ha, har odlats ensilagefoder, både gräs och foderspannmål.

Detta var en liten avrapportering och vi skall nu få lyssna till flera intressanta anföranden.

Vi gläder oss åt att Carl Piper först vill delge oss sina tankar om det svenska jordbrukets framtid och ber att få gratulera Carl till utmärkelsen "Utmärkt miljöledarskap".
Sedan följer en hel del annat matnyttigt.

Återigen varmt välkomna!