H.K.H. Kronprinsessans tal vid utexaminering av nya poliser

(Det talade ordet gäller)

Polisaspiranter,

Det här är en stor dag. Ni, våra blivande poliser, har slutfört Er utbildning. Nu väntar en aspiranttermin, då Ni får omsätta Era kunskaper i praktiken.

Jag har valt att komma hit för att visa min respekt för Ert yrkesval.

Polisens uppgifter — att förebygga brott, skapa trygghet, värna om demokrati och mänskliga rättigheter — är fundamentala för att Sverige skall vara ett gott land att leva i.

Att vara polis är ett förtroendeuppdrag.

Ni kommer att möta många människor. Från den gamla damen som blivit väskryckt till ungdomar på den stökiga festplatsen.

Det är möten som för Er blir en del av vardagen, men som för den enskilde medborgaren kan lämna starka avtryck. Ibland handlar det om möten som kommer att etsa sig fast alldeles särskilt. Det är när Ni tvingas överbringa de svåraste av budskap: om olycka, försvinnande, om död.

I alla möten formas förtroendet och respekten för Polisen.

Jag skulle vilja be Er att aldrig upphöra att vara medmänniskor — att vara lyhörda och aldrig låta Er styrka och utrustning dölja ett gott hjärta eller en hjälpande hand.

Just nu utbildas fler poliser än någonsin. När Ni kommer ut i verksamheten bidrar Ni till att göra Polisen mera synlig. Ni bidrar därigenom också till att människor kan känna ökad trygghet och säkerhet.
Sedan gammalt finns det en speciell kontakt mellan Kungahuset, som symbol för hela Sverige och de män och kvinnor i uniform, som är beredda att ta på sig ett särskilt ansvar för oss alla.

Under hela mitt liv har jag haft närkontakt med Polisen. Vänliga, trygga och välutbildade livvakter som håller koll på mig och min omvärld.

Det ger mig en särskild inblick i polisarbetet och därför vill jag gärna säga till Er idag:

Fortsätt att vara medmänniskor

Fortsätt att vara där, när det behövs.

Fortsätt att ta nya steg.

Fortsätt att utveckla den svenska polisen.

Som nya poliser kommer Ni att kunna bidra med mycket.

Lycka till i Ert kommande yrke.

TACK