H.M. Konungens tal vid kommunbesöket i Upplands-Bro

Upplands-Bro

(Det talade ordet gäller)

Herr Landshövding,
Kommunstyrelsens ordförande,
Kommunfullmäktiges ordförande,
Kära Upplands-Bro-bor,

Det är en stor förmån att få besöka olika platser i Sverige, särskilt så här års när naturen är som vackrast. Och man behöver inte resa så långt för att få en minnesvärd upplevelse.

Det har dagens besök här i Upplands-Bro visat. Drottningen och jag har gjort det till tradition att årligen göra ett dagsbesök i en Stockholms-kommun, antingen så här på försommaren eller fram på sensommaren när allt kommit igång efter semestrar och skollov igen. Sådana besök ger oss värdefulla kontakter med vårt eget län och med en del av Sverige som betyder mycket för hela landet, vår huvudstadsregion.

Idag har alltså turen kommit till Upplands-Bro, där vi under förmiddagen gjort en intressant rundresa, som givit oss många olika infallsvinklar på livet i denna kommun. Här finns det, som överallt annars, både positivt och negativt. Men en slutsummering stannar på en fantastisk miljö och ett välfungerande samhälle, som Ni alla vårdar väl och som Ni kan vara stolta över.

Den röda tråden i vårt besök har varit grön. Programmet har varit inriktat på begreppet klimatsmart. Vi har fått ta del av både kommunens eget arbete för att skapa en grön kommun som företagens vilja att medverka till att uppnå samma mål.

Till dessa ansträngningar vill jag gratulera Er alldeles särskilt! Men också påminna om att fortsatta målmedvetna insatser är nödvändiga för att få det hållbara samhället att fungera tillfredsställande också i framtiden.

Vi inledde dagen med en spännande historisk återblick, som visade på betydelsen av denna trakt långt tillbaka i tiden. Håtunaleken, den första riksdagen med folklig representation i Kungsängen så tidigt som 1502, Stäket-borgens rivning, som bidrog till Stockholms Blodbad och det något mera positiva resultatet av dalkarlarnas marsch mot Stockholm, som i sin tur ledde till en begynnande representativ demokrati i Sverige.

Jag vill inte räkna in vårt besök i samma kategori av historiska händelser men för oss, Drottningen och mig, har det varit en enastående chans att lära känna Er som bor i dagens Upplands-Bro. Vi är väldigt tacksamma över den värme och gästfrihet, som vi har mötts av var vi än har kommit, inte minst här i Bro Centrum.

Tack för att Ni alla kom hit. Behåll Er starka framtidstro för det är sist och slutligen Ni som framsynta medborgare som bygger ert eget samhälle. Med de satsningar på goda levnadsförhållanden, som Era folkvalda planerar och har för avsikt att genomföra, så har Ni framtiden för Er.

Lycka till och tack än en gång för att vi inbjöds att komma hit.

Till toppen