H.M. Konungens tal vid öppnandet av utställningen "Djur på många sätt"

Grafikens Hus, Gripsholm

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding,
Kära konstvänner,

Det har blivit en vårtradition att bege sig till Gripsholm och Grafikens Hus för att öppna den årliga sommarutställningen. I år har också Drottningen velat göra mig sällskap, möjligen för att jag har berättat om de så fina grafikutställningarna tidigare år.

Att jag så gärna kommer hit har naturligtvis delvis sin grund i att det är jag, som nu under flera år i rad, har lånat ut grafik från mina samlingar. Det är skönt för dem att få luftas och det är trevligt för mig att få se dem vackert hängda här i Grafikens Hus.

Förhoppningsvis tycker också alla besökare att det är värt resan hit.

I år har utställningen ett tema som dessutom ligger mig särskilt varmt om hjärtat. Den handlar om djur. Djuravbildningar i konsten är inget nytt. Tänk på de gamla spanska grottmålningarna exempelvis! Somliga uppskattas vara trettio tusen år gamla. Det är ganska otroligt vad man på den tiden lyckades åstadkomma. Och att de fortfarande går att tyda.

Den del av grafiksamlingen på Slottet, som skapades av min Farfar, omfattar huvudsakligen svenska konstnärer från 1900-talet. Men i den här utställningen kommer Ni också att få se blad från både 1600-, 1700- och 1800-talen. De finns vanligtvis i Bernadottebiblioteket på Stockholms Slott och de har aldrig tidigare visats offentligt.

Jag är glad att Grafikens Hus med utställningarna av grafiksamlingen från Slottet hjälper mig i min ambition att göra samlingarna och konsten tillgängliga för en större allmänhet.

Därför önskar jag nu alla, inklusive djuren i utställningen, lycka till i sommar. Jag hoppas att det kommer riktigt många besökare, som gläds åt att se dem ute i det fria.

Och med dessa ord förklarar jag utställningen "Djur på många sätt"
invigd.