H.M. Konungens tal vid Lärarnas Riksförbunds kongress

(Det talade ordet gäller)

Herr Statsminister
Herr Statsråd
Kära kongressdeltagare,

Att vara lärare är mer än enbart ett arbete. Många skulle säga att det är ett kall. Jag tror att alla ni som sitter här i alla fall känner att man måste vara mycket hängiven för att lyckas.

Som elev vill vi att våra lärare skall veta allt, vara inspirerande och snälla och rättvisa.

Som förälder vill vi att lärarna skall ge våra barn kunskap och en meningsfylld skoldag.

Som samhällsmedborgare vill vi att lärarna skall förbereda ungdomar på att ta hand om och utveckla dagens Sverige till ett ännu bättre land att bo och verka i.

Förväntningarna på Er som lärare är stora. Jag önskade att ni kunde se det som ett uttryck för att ni är mycket betydelsefulla. Samtidigt är det viktigt att inte låta kraven bli orimligt stora, och att några ungdomar i varje årskull vill bli lärare. I annat fall är vi illa ute.

"Ett litet land behöver stora kunskaper" är Lärarnas Riksförbunds motto. Det är väldigt sant.
Därför behöver lärare möta respekt och uppskattning för sitt arbete.

Idag har många lärare en utsatt situation. Våld och mobbing är alltför vanligt i vår vardag. Det krävs stor kunskap och — tror jag - stor inre trygghet för att orka vara lärare.

Skolan är en stor mötesplats där alla barn och ungdomar skall kunna känna sig välkomna. Såväl social som kulturell integration spelar en viktig roll i dagens skola.

Läraryrket har fått nya dimensioner. Men grunden är trots allt densamma: uppgiften är att förmedla kunskap, såväl teoretisk som praktisk.

Välutbildade lärare har en nyckelroll i skolan och därmed i samhället. Det är på Er alla våra barns framtid hänger.

Jag vill därför önska Er lycka till med denna kongress och med Er fortsatta lärargärning. Sammankomster som denna ger tillfälle till erfarenhetsutbyte och förhoppningsvis också inspiration.

Med dessa ord förklarar jag Lärarnas Riksförbunds kongress 2008 invigd.