H.M. Konungens tal vid seminariet Värdebaserat ledarskap

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Kära deltagare i dagens seminarium,

Välkomna till Stockholms Slott!

Jag är glad och tacksam att så många har samlats här idag till detta möte om ledarskap. Om ungt ledarskap, baserat på goda värderingar.

Vi ska om en stund få träffa de respektive tre duktiga unga ledare som ska få årets stipendier. Alla har utmärkt sig inom sina områden. Alla är förebilder, som jag hoppas att andra unga kommer att se upp till.

Vi vet hur viktiga goda förebilder är. Gör den ledare jag ser upp till ett gott jobb — gör jag själv detsamma. Som vuxen har jag ett ansvar för att mina egna barn och andras får vägledning och positivt stöd på sin många gånger svåra väg genom ungdomen mot ett värdigt vuxenliv.

Vi är inte alltid själva de bästa förebilder. Det vore orimligt att tro det. Men hur vi leder och uppträder är avgörande. Vi måste vara generösa med både förtroende och stöd. Vi måste vara beredda att stötta unga ledare genom mentorskap över generationsgränserna. Det är just det som det här seminariet ska handla om.

Jag är så tacksam och glad över att utbildningen Värdebaserat Ledarskap har fått en flygande start. Förra året fick 20 ungdomar möjligheten att fördjupa sitt ledarskap, i år kommer det att bli dubbelt så många. Ungdomarna är ledare i Scouterna, Fryshuset och andra föreningar. Utbildningen stöds av min stiftelse Ungt Ledarskap och av en lång rad företag. Jag hoppas att deltagarna i utbildningen, som är med här idag, ska inspirera ditt företag att engagera sig i utbildningen!

I World Scout Foundation har jag förmånen, att tillsammans med 1500 engagerade företagsledare och andra vuxna, stödja scouternas arbete genom medlemskap i Baden Powell Fellowship. Vi som är BP Fellows har tagit ställning för ungdomar. För ungdomars möjlighet att få träna ledarskap. För goda värderingar. För scouting. I Sverige har ett 80-tal personer anslutit sig. Många har själva engagerat sig i scouternas ledarskapsutbildning eller i integrations- och mångfaldsarbete. Jag önskar er alla varmt välkomna till vår BP Fellows familj. Anmälan finns i den folder ni fått.

Jag var för en tid sedan i Saudiarabien och besökte Kung Abdullah, som tagit initiativ till projektet "Gifts for Peace". Det har lett till att 10 miljoner scouter i 110 länder har engagerat sig i praktiska fredsprojekt i sina samhällen. I Sverige har Scouterna, med stöd av World Scout Foundations medlemmar, gjort en stor insats för integration och mångfald ibland annat Stockholms, Göteborgs och Malmös förorter.

Idag ska vi lära mera och tala om ledarskap baserat på goda värderingar, om ledarskap över generationsgränserna. Jag hoppas att vi också ska komma fram till hur vi ska använda detta ledarskap. Vad vill vi att goda ledare ska åstadkomma?

Så än en gång, välkomna till Stockholms Slott. Jag hoppas att vi skall få en spännande och motiverande eftermiddag. Ta chansen att lära känna de unga och ambitiösa ledare som finns med här idag, inte minst våra tre stipendiater och lär av dem.

Det tänker jag göra.

Nu är det hög tid att börja. Därför lämnar jag över ordet till våra moderatorer. Varsågoda!