H.M. Drottningens tal vid invigningen av Svenskt demenscentrum

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Som många av er känner till är demensfrågorna viktiga för mig då jag på nära håll upplevt alla de svårigheter som dessa sjukdomar för med sig
- och tyvärr vet jag att många delar dessa upplevelser med mig.

Då jag startade Silviahemmet för 12 år sedan var det för att höja kunskapen hos de mest vårdnära, undersköterskorna. Syftet var att förmedla kunskaper om god vård och gott bemötande av personer med demens och deras anhöriga, med målet att nå högsta möjliga livskvalitet.

Kunskaper om praktisk god vård, metoder och arbetssätt är av stor vikt precis som forskning som tillför än mer kunskap.
- Det finns idag forskning och utbildning samt goda exempel av välfungerande demensvård och omsorg över hela landet.
- All denna forskning och kunskap ska nu samlas och spridas genom det nationella kompetenscentret.

Det är med stor glädje som vi på Silviahemmet och Äldrecentrum har tagit del av och stöttat detta så viktiga initiativ.
Ett initiativ som vår regering har initierat och som med allas hjälp leder till en mer jämlik och god demensvård i hela Sverige.
- Mitt hopp är att alla som kan, ska bidra till förverkligandet av denna nationella satsning!
- Härmed inviger jag "Svenskt demenscentrum"