H.M. Drottningens tal vid invigningen av Nya Bromma Gymnasium

(Det talade ordet gäller)

Rektor,
Mina damer och herrar,
Kära ungdomar,

För 70 år sedan, en tisdag i maj månad, invigde Kungens Farfars Far, Konung Gustaf V, Bromma gymnasium. Han lyckönskade Bromma till det nya läroverket och uttryckte samtidigt en förhoppning om att här "alltid skulle fostras ungdom värdig att representera Sverige".

Jag vet av egen erfarenhet, eftersom en av mina brorsöner för några år sedan var elev här, att detta är en skola där eleverna får en god utbildning, omsorg och inspiration att gå vidare i livet med tillförsikt och nyfikenhet.

Vi vet alla att det inte enbart är kursplaner, undervisning och lärare, som påverkar ungdomars inlärning. Miljön är också av avgörande betydelse. En skräpig, nedsmutsad och bullrig omgivning stimulerar inte studier och inlärning på samma sätt som ordning, reda och estetisk formgivning.

Bromma gymnasium har nu genomgått en så kallad "extreme makeover". Nya, fräscha och ändamålsenliga lokaler kan tas i bruk. Det bådar gott för att skolan även i framtiden skall kunna uppfylla Gustaf V:s förhoppning, att fostra ungdomar värdiga att representera Sverige.

Jag delar helt Kungens önskan och är övertygad om att förutsättningarna nu blivit ännu bättre efter renoveringen.

Med dessa ord vill jag önska Nya Bromma gymnasium lycka till i sitt viktiga arbete och förklara skolan invigd genom att klippa detta band.

Till toppen