H.M. Drottningens inledningstal vid Nationellt kvinnliga geriatriskt forum

Konserthuset, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer,

Geriatriker! den specialitet ni besitter är viktig för vårt land. Den är viktig för att värna om alla de personer som idag åldras i Sverige.

Er unika kunskap om det friska åldrandet och sjukdomstillstånd relaterade till åldrandets olika aspekter kan inte nog understrykas.

Som geriatriker har ni ett viktigt arbete med att ställa korrekta diagnoser, ordinera rätt mediciner och vårda multisjuka äldre personer på bästa sätt med hänsyn till de sjukas funktionsnivå och sociala förhållanden.

Från egen erfarenhet vet jag hur viktigt det är att ha en kunnig geriatriker som läkare. När min egen mor insjuknade i demens var det mycket svårt att inte ha henne nära. Därför blev lösningen att hon flyttade hit till oss på Drottningholm. Först då fick hon möjlighet att träffa en geriatriker. Någon som kunde se henne och förstå vad som kunde göras trots att bot inte var möjlig. Denna kontakt, Professor Barbro Beck-Friis , blev under min mors sjukdomstid också ett stort stöd för oss i familjen, som vi uppskattade mycket.

Professor Barbro Beck-Friis visade mig att det finns så mycket som kan göras för att minska lidandet för den som är sjuk även om tillståndet i sig inte är botbart. Hon visade också att råd och stöd till oss som anhöriga även gör det som är så svårt, lite lättare.

Denna min första erfarenhet av geriatrik med kunskap om den äldre personens sjukdomar och specifikt om demens och anhörigas behov var upphovet till starten av Silviahemmet på alla hjärtans dag 1996, tillsammans med Barbro Beck-Friis .

På Silviahemmet har sedan dess undersköterskor utbildats till specialister i demensvård utifrån hennes tydliga vårdfilosofi som innefattar kontroll av olika symtom, bemötande, team arbete och anhörigstöd, mot målet högsta möjliga livskvalitet!

Glädjande nog har utvecklingen fortsatt och om en vecka startar den första specialist utbildningen för sjuksköterskor i demensvård utgående från Silviahemmets vårdfilosofi. Denna utbildning kommer att genomföras på Sophiahemmet Högskola i samverkan med Silviahemmet.

Wilhelmina Hoffman, Silviahemmets nuvarande geriatriker och verksamhetschef, har också lovat mig att arbeta fram en specialistutbildning i demensvård för läkare enligt Silviahemmets vårdfilosofi. Utbildning liksom forskning är av största vikt för en fortsatt god utveckling av demensvården.

Främjande för utvecklingen är också regeringens nya satsning på ett "Nationellt centrum för demensfrågor". Ett centrum som ska samla in och sprida kunskap om demens till alla personalkategorier i demensvården, till beslutsfattare och till anhöriga. Detta centrum skall fungera som en sambandscentral och innefatta all kunskap om demens, samt stimulera till forskning och utveckling inom området.

Det är för mig så glädjande att det blev Silviahemmet som tillsammans med Äldrecentrum i Stockholm erhöll detta uppdrag. Så den 15 februari inviger jag, med varmt hjärta, Svenskt demenscentrum!

Idag vid detta första Nationella kvinnliga geriatriska forum kommer flera duktiga kvinnliga geriatriker att berätta om och visa vad deras forskning lett fram till och vilka nya rön som föreligger inom demensområdet.

Avslutningsvis vill jag säga till er alla — geriatriker ni behövs!