H.M. Konungens tal vid öppnandet av utställningen "Sveriges sista stora krig" på Armémuseum

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr Ambassadör,
Mina damer och herrar,

Länge, i nästan sju hundra år, var Finland och Sverige ett rike och ett folk. När min anfader Jean Baptiste Bernadotte kom till Sverige från stridernas Europa för att bli Sveriges tronföljare och så småningom monark, hade landet just delats. Finland utgjorde en tredjedel av Sveriges yta och hade en fjärdedel av dess befolkning. Med Karl XIV Johan inleddes den långa fredsperiod som vårt land alltsedan dess har lyckan att uppleva.

Finland och Sverige har en unik relation på många sätt. Det som först och främst förtjänar att nämnas i detta sammanhang är det faktum att vi aldrig fört krig mot varandra.

Jag är övertygad om att vi också i framtiden kommer att kunna bibehålla och utveckla vår nära vänskap. Låt oss fortsätta att hämta kraft och styrka i våra långa, djupa ömsesidiga relationer. Vi har av naturliga skäl så mycket gemensamt; vi reser i skytteltrafik fram och tillbaka över både landgräns och vatten och utbyter erfarenheter inom alla områden.

Detta ständiga och stadiga flöde av idéer, kunskap och människor är en fast och orubblig grund för en framtid av nära samarbete och vänskap, våra två länder emellan.

Denna utställning har kallats "Sveriges sista stora krig". Jag hoppas att titeln blir sannspådd för all framtid och jag är fullkomligt övertygad om att så blir fallet.

Med dessa ord förklarar jag utställningen "Sveriges sista stora krig" invigd.