H.M. Konungens tal vid galamiddagen på Kungliga slottet i samband med statsbesök från Bulgarien

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr President,
Mina damer och herrar,

Det är med stor glädje som Drottningen och jag idag hälsar Er och Er maka välkomna till Sverige, till Stockholm och till Kungl. Slottet. Trots att våra båda länder har haft förbindelser långt tillbaka i tiden är detta det första bulgariska statsbesöket någonsin i Sverige. Genom Bulgariens anslutning till Europeiska Unionen tillhör numera Bulgarien och Sverige samma europeiska familj. Vi delar därmed också ansvaret för vår kontinents framtid.

År 2000 inbjöds Drottningen och jag till statsbesök i Bulgarien. Besöket i Ert vackra land med dess omväxlande natur och värdefulla kulturskatter har etsat sig fast i våra minnen. För ett par år sedan hade jag glädjen att ta emot Kung Simeon II här på Slottet, då Han gästade Sverige i sin egenskap av Bulgariens premiärminister. Som Ni säkert vet har jag släktskapsband med Kung Simeon II genom min mor och Huset Sachsen-Coburg-Gotha.

Bulgariens inträde i EU är naturligtvis en milstolpe i Bulgariens historia liksom i utvecklingen av våra bilaterala förbindelser. Våra länder förenas därigenom i arbetet för en gemensam europeisk framtid. Sverige har redan öppnat sin arbetsmarknad för bulgariska medborgare och utbytet av studenter och forskare har fått bättre förutsättningar.

Sedan flera år söker sig fler och fler svenskar till Bulgarien för vila och rekreation där upplevelser av natur, kultur, sol och bad, vintersport, kurortsfaciliteter och vinodlingar lockar. Jag hoppas att också antalet bulgariska turister till Sverige skall öka med tiden.

Bulgarien har genomgått en beundransvärd utveckling under de senaste femton åren, både politiskt och ekonomiskt. Ett mödosamt och ihärdigt reformarbete har fört Bulgarien in i Europeiska unionen. Tillväxten är god och den bulgariska befolkningens levnadsvillkor förbättras fortlöpande. Det är min innerliga förhoppning att denna utveckling kommer att fortsätta till gagn för medborgarna i Bulgarien och för hela Europa.

Handelsutbytet mellan våra länder ökar men har långt ifrån nått sin fulla potential. Alltfler svenska företag investerar i Bulgarien men de nya förhållandena ger förutsättningar för såväl ökat handelsutbyte som växande investeringar. Många välkända svenska företag är redan verksamma i Bulgarien. Det gäller exempelvis ABB — tidigare ASEA — Ericsson, SKF och Astra Zeneca. Goda möjligheter till utökat samarbete finns inom många områden inte minst inom energi- och miljöteknik samt på försvarsmaterielområdet.

Herr President,
Tillsammans med övriga medlemmar i EU bär våra båda länder ansvaret att värna om och utveckla de gemensamma europeiska värderingarna. Utmaningarna är stora. Det gäller att säkra en hållbar utveckling i en globaliserad värld, att möta hotet av klimatförändringar och att bekämpa fattigdomen, som fortfarande är en realitet för alltför många människor runt om i världen. Vi har goda förutsättningar att tackla detta tillsammans inom ramen för den europeiska familjen.

I övertygelsen om att förbindelserna mellan Bulgarien och Sverige skall stärkas och fördjupas genom detta statsbesök vill jag önska Er, Herr President, framgång och tillfredsställelse i Ert viktiga arbete för Bulgarien. Tillsammans med Er familj och Ert folk hoppas jag att ni får uppleva fortsatt positiv utveckling. Drottningen, min övriga familj och alla gäster, förenar Sig med mig i en skål för Er.

NA ZDRAVE — SKÅL och tack