H.M. Konungens tal vid invigningen av utställningen Alexander Roslin på Nationalmuseum

Nationalmuseum, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Kära konstvänner,

Det räcker att säga "Damen med slöjan" så vet de flesta konstkännare både i Sverige och i många andra delar av Europa vad det handlar om. Detta enastående vackra porträtt, föreställande Alexander Roslins hustru, har inte enbart blivit Nationalmuseums signatur utan också en av sin tids mest berömda målningar.

Konsten och kulturen överskrider ofta de geografiska gränserna. Så är det nu och så har det varit under många perioder genom historien.

Den svenske 1700-talsmålaren var en sann europé av sin tid. Han utförde uppdrag för det svenska hovet liksom för hoven i Bayreuth, Parma och S:t Petersburg. Paris blev hans hemstad under en stor del av karriären. Tekniskt kunnande, konstnärlig intuition och social talang blev nyckeln till hans framgång.

Roslins förmåga att återge den minsta detalj med stor exakthet är lika fascinerande idag som på hans tid. Inte minst imponerar hans sätt att återge textilier. Se bara på hustruns slöja, den inte bara syns den känns.
Roslin kunde tidens smak och mode, vilket också gjorde honom till en eftertraktad porträttör.

Nationalmuseums initiativ att, tillsammans med Chateau de Versailles, göra en omfattande utställning om Alexander Roslin bidrar till att sprida ökad kunskap om denne fantastiske konstnär. Inte enbart i Sverige utan också internationellt, framförallt i Frankrike, där den kommer att visas i Paris under nästa vår.

Jag vill tacka Nationalmuseum och Chateau de Versailles för initiativet att satsa på denna ståtliga utställning av Roslins både kända och mera okända målningar. Han var och förblir en av Sveriges största konstnärer, en porträttmålare med stor begåvning och talang. Men Roslins väg från Malmö till Paris idag är en för många okänd framgångssaga. Jag hoppas därför att utställningen lockar många besökare och väcker nya beundrare i alla generationer.

Med dessa ord förklarar jag utställningen "Alexander Roslin" invigd.