H.M. Konungens tal vid galamiddagen i samband med statsbesök av Brasiliens president

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr President,

Med stor och varm glädje hälsar Drottningen och jag idag Er och Er hustru hjärtligt välkomna till Sverige. Detsamma gäller naturligtvis hela Er delegation.

Vi har länge sett fram emot detta statsbesök, det första någonsin som en brasiliansk president avlägger i vårt land. Trots att Er vistelse här är kort hoppas jag att ni ska hinna få förståelse för vad Sverige är och har att erbjuda.

Brasilien har en plats i många svenska hjärtan och alldeles särskilt i mitt och Drottningens. Drottningens rötter i Ert land är kända. Hela vår familj har lärt känna Brasilien genom många besök och andra kontakter. Inte minst våra ungdomar som är väl förtrogna med ert land.
År 1984 avlade Drottningen och jag ett minnesvärt statsbesök i Brasilien. Jag har sedan dess återvänt många gånger, bland annat på en studieresa med Ingenjörsvetenskapsakademien. Drottningen återvänder ofta till sitt ena hemland, inte minst med anledning av World Childhood Foundations arbete där. Detsamma gäller både Kronprinsessan och Prinsessan Madeleine.

Ja, listan kan göras mycket längre, men viktigare är att fler och fler svenskar nu väljer att resa till Brasilien för att möta landets storslagna flora och fauna, rika kultur och sist men inte minst varma och generösa folk.

Herr President,

Brasilien har under senare år genomgått en beundransvärd utveckling. Demokratin har stärkts och ekonomin är god. De fattigas situation har förbättrats bland annat genom hjälpprogrammet Bolsa Familia. Brasilien spelar också en viktig och konstruktiv roll i den egna regionen såväl som på den internationella arenan. Det är med intresse och aktning för Ert engagemang och Er gärning, som vi följer den positiva utvecklingen.

Trots avståndet har våra länder mycket gemensamt med många band på olika områden och nivåer. Redan i början av 1800-talet var Brasiliens Kejsarfamilj och Sveriges Kungahus lierade genom släktband. Dona Amalia de Leuchtenberg, kejsarinna av Brasilien var syster till Sveriges Drottning Josephine.

Brasilien är Sveriges största handelspartner i Latinamerika. Svensk industri är sedan lång tid tillbaka rikt representerad i Ert land. Bland de första att etablera sig var Ericsson, AGA och SKF. Idag finns omkring 200 svenska och svenskrelaterade företag i Brasilien och Sverige är nummer tio i raden av utländska investerare. Det sägs förövrigt att Kristusstatyn i Rio de Janeiro är byggt av cement från södra Sverige, från Skåne. Och att det idag rullar många fler Scania- och Volvo-bussar på gatorna i S?o Paulo och Rio än här hemma i Sverige.

Våra länder har en stark samsyn när det gäller demokrati och frihandel, fred och säkerhet, nedrustning och ickespridning av kärnvapen, mänskliga rättigheter och utvecklingsfrågor. Vi tror på multilaterala lösningar på globala problem. Med dessa gemensamma värderingar som grund och med starkt engagemang, bidrar vi tillsammans till att söka skapa en bättre värld för kommande generationer.

Detta gäller inte minst på miljöområdet, där jag har ett starkt personligt engagemang. På nära håll följde jag FN:s första miljökonferens i Stockholm 1972 liksom dess uppföljare i Rio de Janeiro 1992. Vartannat år arrangerar jag, med stöd av Kungliga Vetenskapsakademien, ett internationellt colloquium där vi diskuterar olika aspekter av miljö- och klimatfrågor. I juni månad besökte vi Grönland för att på plats ta del av och diskutera effekterna av klimatförändringarna. Det är inte enbart på Grönland som isarna smälter. Även i Sverige ser vi hur vår högsta bergstopp, Kebnekaise, tar skada av klimatförändringarna. Och på andra sidan jordklotet i Ert land, Herr President, sker förändringar i Amazonas som påverkar klimatet och därmed miljön. Det gläder mig därför särskilt att höra att våra länder nu beslutat stärka samarbetet för att söka lösningar på miljö- energi- och klimatfrågorna, något som definitivt är avgörande för framtidens världsmedborgare.

Det finns en annan ödesfråga som binder oss samman, dock på en helt annan nivå. Det handlar om fotboll förstås! År 1958 vann Brasilien för första gången VM i fotboll när det svenska landslaget besegrades på Råsunda i en oförglömlig match. Sedan dess är vår fotbollshistoria sammanflätad och idag finns det många framstående brasilianska kvinnliga och manliga fotbollsspelare i svenska fotbollslag.

Det finns också ett stort och växande intresse för brasiliansk kultur i Sverige, inte minst för musik och design. Svenska sångare och musiker reser till Brasilien för att låta sig inspireras. År 2005 erhöll Gilberto Gil Polarpriset, musikens motsvarighet till Nobelpriset, ur min hand här i Stockholm.

Herr President,
I förhoppningen om att förbindelserna mellan Brasilien och Sverige kommer att stärkas och fördjupas genom detta statsbesök vill jag tillsammans med Drottningen och övriga gäster hedra Brasilien, Er, Herr President och Er Familj genom att föreslå en gemensam skål.

SAUDE — SKÅL!