H.M. Konungens tal vid Pingströrelsens Högtidsmöte i Nyhem

Nyhem

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding,
Mina damer och herrar,

I dessa vackra och natursköna omgivningar känns det som en förmån att få stanna upp en stund och samla tankarna. Att dessutom få deltaga i detta högtidsmöte är fint.

Runt förra sekelskiftet föddes och blomstrade folkrörelserna i Sverige. På många sätt kom de att bidraga till uppbyggnaden av vårt samhälle och till utvecklingen av demokratin.

Frikyrkorna var en viktig del av dessa folkrörelser. I industrialismens kölvatten var många människor i stort behov av andlig kraft och trygghet.

Pingströrelsen, som hade sin vagga i USA, startade sin väckelse i vårt land i slutet av år 1906. Den fick många unga människor att sluta upp kring den nya rörelsen. Ett sådant uppbrott krävde styrka och integritet. De, som på detta vis gick sin egen väg lärde sig tidigt att ta ansvar, en förmåga som kom väl till pass i samhällets omvandling och i det praktiska arbetet med att uppföra gudstjänstlokaler runt om i Sverige.

De som kom att leda de nya församlingarna var starka personligheter som visade prov på djupt engagemang. Så väl ledare som församlingsmedlemmar tog tydlig ställning i olika samhällsfrågor, inte minst inom den sociala sektorn.

Omtanke om människors andliga och lekamliga välbefinnande har jag uppfattat vara en stark drivkraft inom Pingströrelsen. Dessa värderingar omsätts i omfattande barn- och ungdomsarbete, i rehabilitering av drogmissbrukare och i ett vidsträckt missions- och utvecklingsarbete utomlands.

Man kan få intrycket att andligheten i vår tid får stå tillbaka för världsliga hänsyn. Det är möjligen en del av tidsandan i vårt moderna samhälle. Det är så mycket vi ska hinna göra, hemma och på arbetsplatsen. På fritiden har vi fullt upp med praktiskt arbete, sport och idrott, föreningsengagemang och andra aktiviteter. Då är det lätt att vi försummar existentiella frågor, men utan harmoni med vårt inre blir tillvaron fattig och livet utan riktigt innehåll.

Jag tror att många börjar upptäcka detta. Efterfrågan på inre gemenskap tycks öka. Alltfler söker tillfälle till eftertanke och reflektion, en trygg hamn att söka sin tillflykt till och en mening med livet. Här har de religiösa samfunden en viktig roll att fylla.

Uppgiften har förändrats något idag om man jämför med hur det såg ut för 100 år sedan då Pingströrelsen föddes i Sverige. Liksom i samhället i stort ställs idag krav på flexibilitet och gränsöverskridande verksamhet. Anpassningen till nya förutsättningar är en viktig ingrediens för alla som månar om sina medmänniskor.

När nu Pingströrelsen högtidlighåller sitt 100 års jubileum vill Drottningen och jag framföra våra varmaste gratulationer på högtidsdagen och önska välgång i framtiden.