H.M. Konungens tal vid galamiddagen på Kungliga slottet för Kinas president

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr President,
Statsråd,
Excellenser,
Mina damer och herrar,

Det är med stor glädje jag ikväll hälsar Er välkommen till denna festmiddag på Stockholms Slott. Det är det första kinesiska statsbesöket i vårt land. Drottningen och jag har, som Ni redan vet, avlagt två statsbesök i Ert land. Det första var redan 1981, det andra så sent som i juli förra året, då på inbjudan av Er, Herr President.

Tidigare idag kunde vi tillsammans beskåda skeppet Götheborgs triumfartade återkomst till sin hemmahamn. För ett år sedan var Drottningen och jag ombord när samma fartyg anlöpte Kanton, ganska exakt 250 år efter det att originalet, ostindiefararen Götheborg, gjorde den första strapatsrika seglatsen till samma stad i Kina.
Då var uppdraget att hämta hem bland annat the, kryddor, porslin, och andra för oss nordbor eftertraktade varor.

Syftet med den resa som Götheborg III nu företagit i originalets kölvatten har varit att visa på den vikt vi i Sverige lägger vid våra historiskt värdefulla relationer med Kina och att befästa och utveckla dem.

Till vår glädje mottogs skeppet med stort intresse och varm gästfrihet från det kinesiska folket särskilt i Guangzhou. Detta fick Drottningen och jag del av i juli, liksom Kronprinsessan Victoria och Prins Carl Philip en månad senare när De mötte skeppet i Shanghai.

Deltagandet i denna middag visar på den stora bredden i relationerna mellan våra båda länder. Här ikväll finns regering och riksdag, myndigheter och näringsliv, utbildning och forskning liksom kultur och idrott väl representerade.

Det är väl värt att notera att det idag finns mer än 100 avtal mellan svenska och kinesiska universitet och högskolor gällande samarbete inom en lång rad områden. Detta ser jag som ett gott tecken på alla de möjligheter som finns att utveckla kontakterna i framtiden.

Alldeles särskilt varmt om hjärtat ligger mig det svensk-kinesiska samarbetet på miljöområdet. Klimatfrågan är en ödesfråga för oss alla, oberoende av vår hemort i världen.

Den var också ett viktigt ämne på det nyss avslutade G8-mötet i Tyskland, i vilket President Hu deltog. Målsättningen är — och måste vara — att minska de globala utsläppen av växthusgaser. Jag är stolt över att kunna säga att jag tror att Sverige och svenska företag har mycket att erbjuda inom detta område. Balansen mellan individ och miljö är ett viktigt tema också i Kinas planer för ett "harmoniskt samhälle". Detta är mycket glädjande liksom den klimatplan som Kina presenterade under den gångna veckan.

Vi är, i Sverige, överhuvudtaget angelägna om att få dela med oss av våra erfarenheter och vårt kunnande inom olika samhällsområden av betydelse för den kinesiska reformprocessen. Våra länder har mycket att vinna på ett utbyte av erfarenheter som kan gynna våra medborgare och samhällen och därmed hela världen.

Svenskt näringsliv är väletablerat i Kina. Redan 1892 levererade Ericson telefoner till Shanghai. Förra året startade ett svenskt företag i veckan verksamhet i Kina, en anmärkningsvärd siffra! Fler och fler kinesiska företag och varumärken rotar sig i Sverige. Våra ekonomier integreras alltmer som ett naturligt resultat av globaliseringen. Ett resultat för vilket vi alla måste ta ansvar eftersom vi alla idag är medborgare inte enbart i nationalstater utan i världssamfundet.

Drottningen och jag, liksom Kronprinsessan och Prins Carl Philip, har många fantastiska minnen av våra besök i Kina. Er rika kultur har gjort stort intryck på oss, liksom den en gång i världen gjorde på min Farfar, Kung Gustaf VI Adolf.

På Östasiatiska Museet här i Stockholm finns också en av Europas förnämligaste samlingar av kinesiskt porslin. Till denna har min Farfar bidragit. Det var en ära för Sverige när delar av den samlingen ställdes ut i Wu Men, i den Förbjudna Staden i Beijing för ett par år sedan. Öppnandet skedde i närvaro av Kronprinsessan och representanter för Sveriges regering.

Vi ser hur Kina idag lyckas förena tradition och förnyelse på ett sätt som innebär att världen också i framtiden kan få del av Ert kulturarv. Jag gläder mig i det sammanhanget över det svensk-kinesiska samarbetet inom arkeologins område, ett samarbete som för övrigt också har gamla traditioner.

Med dessa ord önskar jag inte enbart hälsa Er, Herr President, välkommen till Sverige. Jag vill också visa på några av alla de dimensioner som är av betydelse för samarbetet mellan Kina och Sverige. Detta statsbesök är ytterligare ett steg i våra kontakter, som jag hoppas skall vara till nytta och glädje för medborgarna i våra båda länder.

För en fortsatt utveckling av goda och fruktbara förbindelser inom alla områden mellan Kina och Sverige ber jag nu Er alla förena Er med mig i en skål.

Skål och tack!