H.M. Konungens tal vid statsbesöket i Danmark

Danmark

(Det talade ordet gäller)

Eders Majestäter,
Eders Kungliga Högheter,
Eders Excellenser,
Mina damer och herrar,

Ett varmt tack för Eders Majestäts generösa välkomsthälsning. Drottningen och jag uppskattar mycket att tillsammans med Kronprinsessan få avlägga detta statsbesök i vårt södra grannland. För mig är det andra gången; det första avlades redan år 1975. Jag har fortfarande många glada minnen från det besöket.

Våra dagar har denna gång planerats på temat Öresundsgemenskapen. Det är ett i högsta grad både aktuellt och relevant ämne. Förbindelserna mellan Danmark och Sverige har nog aldrig varit så intensiva som idag. Handeln ökar kraftigt. De ömsesidiga investeringarna slår nya rekord. Turismen i båda riktningar är omfattande. Tiotusentals danskar söker sig till sina sommarhus i Sverige. Kulturutbytet inom alla områden blomstrar. Litteratur, musik, film, konst, design, mode, gastronomi och så vidare, och så vidare. Och om en knapp månad skall vi spela en viktig fotbollsmatch mot varandra! VM-matchen i hockey förra veckan avlöpte ju väl - åtminstone för Sverige.
*
Integrationen av Öresundsområdet är en realitet. Man reser fram och tillbaka mellan Danmark och Sverige av arbetsmarknadsmässiga skäl och på fritiden. Allt detta är i hög grad ett resultat av Öresundsbrons tillkomst.

Eders Majestät, jag kommer så väl ihåg den vackra sommardagen för sju år sedan när vi tillsammans invigde bron. Det var en bra början på ett nytt millennium för våra båda länder. En viktig symbolhandling var också mötet mellan Kronprinsessan Victoria och Kronprins Frederik mitt på bron, när den just hade fogats samman.

Dagens goda samarbete mellan våra länder beror både på historiska och personliga band. Våra regeringar har också ett nära politiskt samarbete, såväl bilateralt som på det nordiska, europeiska och internationella planet. Redan har två tredjedelar av statsråden i den nya svenska regeringen varit på besök i Danmark och tre statsråd ingår i min delegation under detta statsbesök.

De danska och svenska Kungahusen är sedan generationer förenade genom släktskapsband. Med Er, kära kusiner, och Era familjer har vi - min familj och jag - alltid haft en nära kontakt. Konung Gustaf VI Adolf, Drottning Margrethes morfar och min farfar, var en samlande gestalt när vi var unga. Därefter tog Drottning Ingrid, Hans enda och kära dotter, över den rollen.

Eders Majestäts mor, min faster, blev en förebild för många av oss, en symbol för tradition och förnyelse, en outsinlig källa för inhämtande av kunskap. Både Drottning Ingrid och Hennes Far har spelat en viktig roll för oss båda och för förbindelserna mellan våra två länder. Därför ser jag mycket fram emot utställningen om Drottning Ingrid, som vi tillsammans kommer att bese i morgon.

Drottning Ingrid var också en trogen besökare i Svenska Gustafs-kyrkan. Den traditionen vårdas nu på ett fint sätt av familjen. Kyrkan, som invigdes av min farfars far Konung Gustaf V år 1911, blev en samlingspunkt för många svenskar, som invandrade till Danmark för att söka sin utkomst här. Historien upprepar sig alltså, om än under andra förutsättningar! Drottningen, Kronprinsessan och jag besöker imorgon församlingen.

Mitt förra statsbesök i Danmark ägde som sagt rum för 32 år sedan. Sedan har jag varit i detta "yndiga" land många gånger i olika sammanhang och alltid tagits emot med vänlighet och danskt gemyt. I Sverige har vi också med glädje välkomnat den danska Kungafamiljen, officiellt och privat flera gånger. Nu hoppas jag att detta, mitt andra statsbesök i Danmark, kan öppna upp för en ny tradition, som innebär att vi inom rimlig framtid får ta emot ett andra danskt statsbesök i Sverige.

Banden mellan våra länder och Kungahus knyts hårdare samman genom vårt gemensamma engagemang för framtiden. Prinsessan Benedikte och jag träffas i scoutsammanhang. Denna stora internationella rörelse som i år fyller 100 år, är fortfarande lika aktuell då det gäller att hjälpa ungdomar att få meningsfull utbildning och sysselsättning på fritiden.

Redan nästa vecka kommer Kronprinsessan Victoria tillsammans med Kronprins Frederik att avlägga ett besök ombord på den svenska statsisbrytaren Oden som, med anledning av det Internationella Polaråret, lägger ut från Köpenhamn för en spännande dansk-svensk forskningsexpedition till Grönlands norra kust.

För egen del reser jag till Grönland i slutet av juni för att leda det 8:e Kungliga kollokviet, i regi av Kungliga Vetenskapsakademien i Sverige och dess danska motpart. Ämnet för överläggningarna är klimatförändringarna och vad vi kan lära av tidigare generationer. Det är, som vi alla vet, ett lika aktuellt som angeläget ämne för oss, våra barn och barnbarn. I detta sammanhang vill jag påminna om att vi i Sverige och på många håll runt om i världen i år firar 300-årsminnet av den store vetenskapsmannen Carl von Linné. Han var möjligen en av de första som tänkte på den biologiska mångfaldens betydelse och vikten av ordning och reda i naturen. Något som vi idag fortfarande har både nytta och glädje av.

Detta statsbesök visar på möjligheterna och vikten av att lära av varandra, för att kunna utveckla gemensamma lösningar på framtidens stora utmaningar. På energiområdet kan vi ha särskild nytta av att utbyta erfarenheter. Där visar Danmark vägen genom många intressanta utvecklingsplaner. Jag ser mycket fram emot det dansk-svenska energiteknologi- seminariet på fredag, då bland andra Danmarks transport- och energiminister Flemming Hansen och Sveriges näringsminister, Maud Olofsson, kommer att medverka, liksom en rad framstående danska och svenska företrädare för energiindustrin.

Vi måste tillsammans, Danmark och Sverige, inom Norden och inom EU vara redo att möta globaliseringen på alla områden och samtidigt söka stärka vår konkurrenskraft gentemot omvärlden. I Öresundsregionen bidrar dagens naturliga samarbete över Sundet inom näringsliv samt mellan arbetstagare och forskningsinstitutioner till glädjande tillväxt och ökad välfärd, för regionen och för våra båda länder.

För att illustrera vår närhet och föregå med gott exempel vill Drottningen och jag återgälda kvällens varma gästfrihet med en middag på Rådhuset i Malmö på fredag kväll. Det gläder mig att Eders Majestät och Eders Kungliga Högheter tillsammans med många andra, har accepterat inbjudan. Vi kommer då, liksom nu, att sakna Kronprinsessan Mary, som har andra, viktigare plikter för närvarande.

Med dessa ord vill jag framför allt uttrycka min önskan att samarbetet och vänskapsbanden mellan oss och mellan de danska och svenska folken skall fortsätta att vara just så naturliga och hjärtliga som de är idag.

Jag ber att få tacka för strålande gästfrihet. Låt mig avsluta med att föreslå att vi gemensamt, för Danmarks Drottning, för det danska Kungahuset och för det danska folket utbringar en skål!

Skål och tack!