H.M. Konungens tal vid Bernadottegymnasiets 10-årsjubileum

(Det talade ordet gäller)

Rektor,
Gymnasister, lärare och personal,
Kära vänner,

Bernadottegymnasiets 10-årsdag, som vi firar idag, är en milstolpe i den viktiga verksamhet som skolan bedriver. När den startade var den ett spännande experiment och dagens jubileum är ett glädjande bevis på livskraft och förmåga att anpassa sig till krav och behov både inifrån den egna skolan och utifrån samhället.

Jag är därför väldigt glad över att vara här idag tillsammans med Drottningen och att vi på detta sätt får tillfälle att gratulera er alla!

Det är nämligen ni, som är Bernadottegymnasiet. Det är ni - och era föregångare - som ska lyckönskas. Tillsammans formar ni innehåll och profil, det som ligger till grund för det goda rykte skolan har fått.
Att vilja och våga ta ansvar för morgondagens samhälle visar på framtidstro hos såväl elever som lärare och personal. Det inspirerar också andra ungdomar liksom skolans samarbetspartners till fortsatt arbete och nya visioner.

Som ni säkert vet reser Drottningen och jag både i Sverige och utomlands. Vi möter hela tiden nya människor och nya kulturer. Men gemensamt för alla dessa möten är slutsatsen att det är viktigt att skaffa sig rätt kunskaper i livet. Det stärker självkänslan och inger trygghet, som i sin tur medför en ökad förmåga att fatta kloka beslut. Beslut, som man ska vara beredd att stå för och ta konsekvenserna av. Det kallas med ett annat ord för samhällsansvar.

Framtiden behöver kloka och modiga ledare. Utbildningen i Bernadottegymnasiet lägger en god grund för utvecklingen av sådant ledarskap. Ett ledarskap som grundar sig på kamratskap och gott samarbete med and

Redan när skolan grundades för tio år sedan framhölls vikten av gruppen som en betydelsefull resurs för inhämtning av kunskap.
Olikheter i gruppen stödjer och stärker varandra och bidrar till att bygga ett vinnande team.

I förmiddags hade Drottningen och jag möjlighet att ta emot Christer Fuglesang på Slottet för ett givande samtal. Han är verkligen ett utmärkt exempel på hur långt kompetens och delaktighet i ett kunskapsfyllt team kan leda. Gedigen och målmedveten utbildning och lång träning gav Sveriges förste rymdfarare chansen att delta i en expedition, som tillsammans löste ett antal svåra och riskfyllda uppgifter.

Under eftermiddagen har vi kunnat lyssna till andra spännande erfarenheter om kunskap och de dörrar den öppnar. Slutsatsen är att Bernadottegymnasiet fyller en viktig funktion i att ta emot och utbilda ungdomar med särskilda behov. För med utbildning som grund utvecklas självkänslan och därmed möjligheterna att skaffa arbete och egen inkomst. Att stå på egna ben, helt enkelt.

Med dessa ord vill jag tacka för att Drottningen och jag fick vara med om detta 10-årskalas. Vi kommer att minnas er länge. Och för att Ni ska kunna minnas oss och denna dag ber jag att få lämna detta porträtt att placeras på lämplig plats.

Tack och lycka till i framtiden!