H.M. Konungens tal vid Jubileumsmiddag i Vasa Stadshus

Vasa, Finland

(Det talade ordet gäller)

Republikens President,
Herr Ordförande,
Mina damer och herrar,

Efter en intensiv och intressant dag i Vasa är det en stor glädje för mig att få framföra Drottningens och mitt innerliga tack för det varma mottagande vi har fått och för denna strålande jubileumsbankett.

Vi har haft många tillfällen att uppleva de särskilda band som knyter Finland och Sverige samman. Vår långa gemensamma historia är i högsta grad levande på ömse sidor om Bottenhavet; vi känner inte enbart den geografiska närheten utan också den, som bygger på, i stora delar, samma kulturarv och likartade värderingar.

Det är klart att vi då har lättare att tala, att umgås och att samarbeta med varandra. Samtidigt får vi inte glömma bort att vårda vår gemenskap. Idag finns det så många andra kanaler och intressen som pockar på uppmärksamhet. Relationerna mellan Finland och Sverige är inte längre en självklarhet för många i de yngre generationerna på samma sätt som i min egen och mina föräldrars - för att inte tala om ännu längre tillbaka i tiden.

Men Finland och Sverige har mycket att ge varandra både nu och i framtiden. Vi känner båda ansvar för vår Östersjö, vi har likartade ståndpunkter i många grundläggande frågor inom FN och andra internationella organisationer och vi är båda medlemmar av EU.

En kväll som denna känns sådana tankar angelägna att framföra. Här i Finlands Österbotten lever det svenska arvet vidare. Drottningen och jag är glada och tacksamma över förmånen att få deltaga i jubileums-firandet, som markerar Vasas grundande för 400 år sedan. Detta uppskattar vi alldeles särskilt.

Men vi har båda kunnat konstatera att Vasa inte enbart vilar på sina lagrar utan drivs framåt i en positiv utveckling . Här finns övertygande framtidstro och många dynamiska samhällsmedborgare.

Vi vill framföra Sveriges och våra egna varmaste lyckönskningar i samband med det 400-årsjubileum som Vasa idag högtidlighåller. Solen har inte alltid lyst över staden på samma sätt som den gör idag. Hårda tider har drabbat också denna landsända och i mitten av 1800-talet förstördes staden av en våldsam eldsvåda.

Men staden reste sig ur askan och med sedvanlig finländsk ´sisu´ återuppbyggdes den. Vasa är idag en modern stad med internationell flygplats, färjeförbindelser till Sverige, flera företagsparker, universitet och högskolor, ett rikt kulturutbud och moderna idrottsfaciliteter. En fantastisk natur kompletterar stadsbilden och dess omgivningar på ett harmoniskt sätt och gör Vasa till en inbjudande plats inte enbart för sina 57 000 invånare utan för alla besökare.

Dit hör idag Drottningen och jag. Vi vill, som sagt, tacka för dagens och för kvällens stora gästfrihet. Morgondagen bjuder på nya spännande äventyr. Därför vill vi tacka för oss och önska Vasa och dess invånare all lycka och framgång under kommande år.

Tack och lycka till!