H.M. Konungens tal vid Smedjebackens Walsverks 150-årsjubileumden 7 september 2006

Smedjebacken, Bergslagen

(Det talade ordet gäller)

Direktör Väkiparta, Mina Damer och Herrar,

Tack för era vänliga ord. Jag gläder mig över att besöka Smedjebacken idag. Det har hunnit hända mycket sedan Drottningen och jag var här under vårt länsbesök i Kopparberg år 1983. Nu får jag möjlighet att återknyta kontakterna och få en bild av den utveckling som skett.

Det talas ofta om flykten från landsbygden, och om nedlagda industrier i Sveriges inland. Här i Smedjebacken finns exempel på raka motsatsen. De två industrierna, Ovako Bar och Morgårdshammar AB, som båda varit igång i 150 år, och där hjulen snurrar för fullt i en lysande stålkonjunktur utgör idag ryggraden i kommunens näringsliv. Bakom den framgången ligger djärvhet, framåtanda och tungt dagligt slit, men också nytänkande och djärva framtidsplaner.

Här, i hjärtat av Bergslagen, fanns nyckeln till Sveriges välstånd redan för många hundra år sedan. Det segelfartyg, som vi ser i Smedjebackens kommunvapen symboliserar de skutor, som på sin tid förde järn till Stockholm och vidare ut i världen.

Med en sådan tradition känns det naturligt att ni har valt "Teknik och kultur i utveckling" som motto för 150-årsjubileet. Inom de svenska basindustrierna är man, som vår värd påpekade, stolt över sitt historiska förflutna men har blicken riktad framåt. Än återstår för mig de flesta av dagens programpunkter, men jag har i förväg kunnat ta del av den gångna sommarens jubileumsprogram. Den koppling ni gjort mellan vetenskap och konst skapar med stor sannolikhet synergieffekter som ger fortsatt hållbar tillväxt och fortsatt hög livskvalitet i Smedjebacken med omnejd. Och kanske blir det forskningsprojekt om bruksorternas betydelse för den svenska samhälls- och kulturutvecklingen, som vår värd antydde något om så småningom verklighet.

Då de båda metallindustrierna grundades för 150 år sedan togs ett avgörande steg i utvecklingen av denna bygd. När Karl XV invigde den smalspåriga järnvägen, gjordes en för sin tid oerhörd teknisk landvinning. Nu idag finns här ett av Europas modernaste valsverk.
Ett valsverk som idag ägs av den finländska koncernen Ovako. Kontakterna mellan Finland och Sverige har under historiens gång haft skiftande former men alltid varit särskilt nära. I nästa vecka deltar Drottningen och jag i den gamla svenska staden Vasas 400-årsjubileum. Att vi inbjuds dit är väl ett tecken så gott som något på våra historiska band. Ett annat, som kanske ligger närmare till hands att nämna idag, är det faktum att 700 företag i Finland idag är svenskägda medan det i Sverige finns lika många i finländsk ägo.

För mig är det en stor glädje att idag kunna gratulera både Ovako Bar, gamla Smedjebackens Walsverk och Morgårdshammar på 150-årsdagen. Jag vill att vi skänker en tacksamhetens tanke till alla dem, som under de gångna åren har bidrag till att dessa industrier idag fortfarande är livskraftiga och blomstrar. Samtidigt vill jag naturligtvis önska lycka och framgång under många kommande år.

Tack och lycka till!