H.M. Konungens tal vid ankomsten av Götheborg till Zhou Tou Zi

Kina

(Det talade ordet gäller)

Herr Borgmästare,
Mina damer och herrar,

Det är verkligen med stor stolthet jag står här och beskådar det ståtliga skeppet Götheborg, som Drottningen och jag hade glädjen att segla in till Nansha med för bara några dagar sedan.

Detta historiska skepp, en fullskalig kopia av det ursprungliga 1700-talsskeppet Götheborg, som fraktade eftertraktade kinesiska varor till Sverige, är ett påtagligt bevis för de omfattande svensk-kinesiska kontakterna i såväl historisk som modern tid.

Utbytet mellan våra båda länder växer hela tiden inom allt fler områden, både politiskt, ekonomiskt, vetenskapligt och kulturellt. Sedan några år tillbaka är Kina Sveriges viktigaste handelspartner i Asien. Alla ledande svenska företag är representerade här. Under förra året skedde mer än en nyetablering i veckan! Inom utbildningssektorn finns till exempel ett intensivt samarbete. Det sägs att det under den senaste tiden har öppnats en skola i veckan för utbildning i engelska. För oss är det också mycket glädjande att många kinesiska företag redan etablerat sig i Sverige. Vi välkomnar dem och ännu flera.

Drottningen och jag gjorde vårt första statsbesök i Kina redan för 25 år sedan. Minnena från den resan är många och våra förväntningar har därför varit stora. Vår dotter, Kronprinsessan Victoria, tillbringade en månad i Kina förra året och kom hem med många spännande berättelser och tips inför detta vårt besök, som varit planerat sedan närmare ett år. Jag vill också påminna om min Farfars Gustaf VI Adolf stora intresse för Ostasien och ostasiatiskt porslin.

Låt mig säga att än så länge har våra högt ställda förväntningar och vår nyfikenhet mer än väl tillfredsställts. Stora förändringar har skett under det gångna kvartsseklet. Men vi vet samtidigt att reformprocessen har stora uppgifter framför sig. Vi välkomnar naturligtvis intresset för svenska erfarenheter. Jag vet att exempelvis samarbetet inom det viktiga miljöområdet redan är omfattande, något som jag särskilt uppskattar.

Vår förhoppning är att ni i Sverige skall se

- ett innovativt land
- en internationellt konkurrenskraftig men också socialt ansvarsfull nation
- ett land, som arbetar för fred och frihet, med ett starkt engagemang för FN samt internationell rätt och rättvisa
- en pionjär inom området miljö och hållbar utveckling och
- ett öppet samhälle, öppet också mot omvärlden

På alla dessa områden ser vi stora möjligheter till ökat samarbete, till glädje och nytta för oss alla.

Jag hoppas nu att vi alla låter Götheborg, liksom det fina skepp som ni byggt här i Kanton, som ett systerfartyg, inspirera oss till att fortsätta utveckla kontakterna mellan våra båda länder. Det sätt, på vilket staden och provinsen tagit emot oss och hela vår delegation, ger ett tydligt bevis på det intresse som finns för Sverige i Kina. Och jag lovar att i Sverige är intresset för Kina minst lika stort.

Det bådar gott för framtiden. Jag ser fram emot den korta tid vi har kvar i Ert stora land men också mot fortsatta kontakter mellan våra båda länder.

Tack och lycka till!