H.M. Konungens tal vid inledningen av Stenhammardagen

Stenhammar

(Det talade ordet gäller)

Herr Landshövding,
Fru Universitetsrektor,
Kära vänner,

Det är en stor dag för mig idag. Och för Stenhammar naturligtvis. Detta fina gamla gods går nu in i en ny epok efter ett betydelsefullt och intressant vägval.

Då jag för ganska exakt 40 år sedan besökte Stenhammar för första gången - det var den 16 maj 1966 - efter det att jag övertagit arrendet efter den framlidne Hertigen av Södermanland, Prins Wilhelm, såg det naturligtvis helt annorlunda ut än idag. Det mesta hade avyttrats av sterbhuset och det fanns inte så mycket som en spade, kommer jag ihåg. Det gällde helt enkelt att börja om från början.

Men mot vilket mål? Det var den stora frågan. Ett tomt slott, inga djur, handelsträdgården hade upphört, Prinsens personal gick i pension och så vidare.

Vi började med att anskaffa en ny maskinpark, en förvaltare anställdes, Jan Palmgren, som finns med oss här idag. Det blev mest växtodling till att börja med och skogsskötsel enligt en upprättad skogsbruksplan. Så småningom gjordes mindre satsningar på köttdjur eftersom Stenhammar med sina stora naturbetesarealer lämpar sig bra just för kreatursskötsel.

Så småningom restaurerades även slottets exteriör liksom parken och logen. En maskinhall byggdes. Våtmarker anlades och fornborgarna Stenhammar skans och Tjugesta skans togs fram. Mark såldes till Flens kommun och ett elljusspår anlades.

Men sedan då? Hur skulle vi fortsätta? Det låter kanske som en planlös upprustning men det var helt enkelt bara frågan om att underhålla egendom, som jag hade fått privilegiet att förvalta.

Jag har alltid drömt om att göra Stenhammar till ett centrum för företagande av något slag. men detta har inte visat sig förenligt med testamentsvillkoren. Dessutom har jag alltid önskat att personligen få bidra till en inriktning på rik mångfald, med djur i centrum men på vetenskaplig grund. När då idén till ett samarbete med SLU föddes i samband med ett besök på Krusenberg i fjol kändes det helt rätt. Jag är mycket glad att denna idé nu resulterat i en överenskommelse med SLU om ett långsiktigt forskningssamarbete.

Ni har alla läst inbjudan där programförklaringen finns på sidan två: en harmonisk förening av hög kvalitet, djurens välfärd, biologisk mångfald och god ekonomi är målsättningen för den forskning och praktiska tillämpning inom den betesbaserade nötköttsproduktionen, som skall äga rum på Stenhammar. Det ko-stall som vi uppfört för ändamålet och som vi nu sitter i kommer nuvarande förvaltaren Jonas Kullgren att berätta mer om.

Jag välkomnar SLU till Stenhammar och ser mycket fram emot ett fortsatt, aktivt engagemang i det framtida arbetet här i denna vackra bygd. Stenhammar ligger mig varmt om hjärtat.

Dagens aktiviteter blir ett spännande avstamp inför ett nytt skede i Stenhammars historia. Jag vill välkomna Er alla hit och tacka för att ni ställer upp och ger oss en vetenskaplig grund att arbeta vidare ifrån. I eftermiddag blir det mera aktivt arbete för oss alla när vi ger oss ut på en intressant exkursion i det gröna.

Tack för mig och än en gång varmt välkomna!