H.M. Konungens tal vid inledningen av seminariet i Bernadottebiblioteket i samband med 60-årsfirandet

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Kära vänner,

Varje födelsedag ger tillfälle till eftertanke. Detta gäller alldeles särskilt när man fyller jämnt. Man får anledning att se både framåt och bakåt i tiden.

Det har jag verkligen gjort, nu inför min 60-årsdag. Jag har frågat mig: vad har jag åstadkommit, vad vill jag göra i framtiden? Hur ser samhället ut?

Det finns mycket att känna glädje över, men också en hel del att oroa sig för. Dit hör de problem och svårigheter ungdomar har att brottas med idag, såsom vilsenhet, otrygghet och utanförskap. Kraven är oändliga och stödet från vuxna tyvärr alltför ofta ringa. Många människor hamnar av olika skäl utanför gemenskapen - i skolan, i kamratkretsen, i familjen, på jobbet, i samhället. Det kan gälla barn, ungdomar ... men även vuxna. Att känna sig utanför, att inte vara behövd, att inte bli sedd är destruktivt och skapar frustration, ilska och aggression, som i sin tur kan leda till kriminalitet eller missbruk av droger.

Delaktighet i den gemenskap som erbjuds av en ungdomsorganisation eller motsvarande gruppering kan vara räddningen för många. Scoutrörelsen är ett alternativ.

Scouterna betydde väldigt mycket för mig. Jag lärde mig att samverka med andra, men jag lärde mig också ledarskap, baserat på klara och sunda värderingar.

Jag tror att mycket kan förändras till det bättre, bara vi tar tag i problemen i tid.

Idag har vi samlats här i Bernadottebiblioteket för att lyssna och dela med oss av erfarenheter. För att visa på goda exempel. Ni representerar organisationer från olika delar av Sverige, från olika kulturer och från olika delar av samhället. Vi behöver bygga broar mellan olika generationer, yrkesgrupper och kulturer.

Jag hoppas att denna eftermiddag skall lägga grunden till många nya broar. Det blir säkert både spännande och lärorik att lyssna till er.

Varmt välkomna allesammans!


Nu börjar vi. Härmed överlämnar jag överlämnar ordet till dagens moderator.