H.M. Konungens tal vid avslutningen av seminariet i Bernadottebiblioteket i samband med 60-årsfirandet

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Det har verkligen varit en stimulerande eftermiddag. Intressant att lyssna och lära. Mycket av det som har sagts här visar att det finns möjligheter att förändra och förbättra.

Under mer än 20 år har Fryshuset hjälpt till att öppna dörrar för ungdomar, att bjuda in och välkomna dem till delaktighet i en gemenskap OCH ett ansvar, för sig själva och för sin närmaste omgivning. Under senare år har Rotary varit en engagerad samarbetspartner för Fryshuset.

Genom att ta initiativet till detta seminarium har jag velat bidra till att visa just på dessa många goda exempel. De finns självklart inte enbart i Stockholm. Jag har velat tacka alla organisationer och duktiga ungdomar och vuxna som, runt om i vårt land, engagerar sig så hårt i arbetet mot utanförskap. Ofta sker ert arbete i tysthet och helt utan uppmärksamhet. Ni är många som arbetar och förtjänar att lyftas fram i ljuset, som ett tack för det ni gör men också som goda förebilder för andra.

Tack för att ni alla ställt upp här idag. Tack Anders Carlberg för en värdefull insats som koordinator, moderator - och inspiratör. För mig har mötet med er idag blivit en fantastisk present och inledning på mitt födelsedagsfirande. Det finns hopp inför framtiden, det inser man efter att hört era berättelser, diskussioner och synpunkter.

Nu föreslår jag att vi avslutar mötet här i Bernadottebiblioteket och ses om en liten stund i Livrustkammarens vackra valv för en liten bit mat och fortsatta samtal på ett informellt sätt.

Än en gång: tusen tack!