H.M. Konungens tal vid invigningen av SM på skidor

(Det talade ordet gäller)

Herr Landshövding,
Kära skidvänner,

I år känns det särskilt tacksamt att inviga SM på skidor. Vi har haft en snörik vinter i hela landet. Ända ner i Skåne har det legat snö under långa och sammanhängande perioder.

Vi har också haft en medaljrik vinter. OS i Turin innebar större framgångar än på väldigt länge. Vasaloppets tätplatser intogs av svenskar och även på norsk mark har vi vunnit terräng på skidor.

Utgångsläget för detta SM på skidor är således särdeles gott. Spänningen och förväntningarna är på topp. Detta innebär naturligtvis också att pressen på de tävlande ökar. Men utmaningar är till för att övervinnas.

Arrangörerna är väl medvetna om detta liksom de tävlande och alla funktionärer. Ni har, som alltid i sammanhang som detta, gjort beundransvärda insatser. Under de följande dagarna är vi många, som kommer att få glädje av er noggranna planering och ert omsorgsfulla arbete.

Vi hoppas nu på att vädrets makter också är med oss den närmaste tiden. För oss, som är här på plats, är det alltid mera behagligt med en lagom temperatur, lagom mycket snö och lagom starkt solsken.

Men detta är det enda som skall vara "lagom". I allt annat gäller det att ge järnet. I de sista förberedelserna, i spåren och på läktarna.

Med dessa ord vill jag tacka Boden och Luleå som står för värdskapet för 2006 års SM på skidor för kommunernas insatser. Tack också till alla idrottsklubbar och frivilliga som bidragit till att vi står här idag, fulla av hopp och förväntan.

Jag önskar alla aktiva och alla tävlande lycka till!